За нуждата от информация

По данни, предоставени от АПОЗ и приятели Проведено е изследване „Ефективност на диалога лекар – пациент в онкологичната помощ”, инициирано от АПОЗ, сред 105 лекари, 30 медицински сестри и 105 пациенти от произволно избрани 5 специализирани здравни заведения от мрежата Вижте още …