За НПО

Националната пациентска организация (НПО) е най-голямото пациентско обединение в България. Създадена е в началото на 2010 г. и в момента в нея членуват над 60 национални и регионални пациентски сдружения. Национална пациентска организация е създадена, за да обедини пациентския глас, да защити правата на пациентите в България и да работи в посока подобряване на състоянието на здравеопазването в България. Само няколко месеца след създаването си НПО е призната от министъра на здравеопазването за национално представителна организация за защита правата на пациентите.

При учредяването си Национална пациентска организация приема Етичен кодекс на пациентските организации, който се подписва и спазна от всеки неин член. В този кодекс са заложени най-съвременните световни и европейски принципи и чрез него се налагат етичните норми при работата с другите пациентски сдружения, държавните институции, спонсорите.

През април 2011 г. Национална пациентска организация е приета за пълноправен член на най-голямото пациентско обединение в Европа – Европейския пациентски форум (EPF). Само 5 месеца по-късно за президент на Младежката организация на Европейския пациентски форум (EPF – Youth Group) е избрана Марта Димитрова, член на НПО – клон Младежки. В 3-членния Управителен съвет на организацията участва още една българка – Борислава Ананиева, която е и световната ни шампионка по бадминтон от тазгодишните 18-ти Световни летни игри за трансплантирани и диализирани.

Национална пациентска организация успешно си партнира със здравните институции и реализира множество социално-значими проекти, като „Пациенти за здравословен живот”, „Млади пациенти за по-светло бъдеще”, отбелязване на световни здравни дни и др. Представители на НПО са включени в различни работни групи и комисии към здравните институции; в програми за профилактика и лечение на различни заболявания и др.