Диабет тип 2

Захарният диабет тип 2 е заболяване, разпространяващо се с ускорени темпове в цял свят. Все повече хора страдат от тази болест на цивилизацията. Диабетът не ни връхлита внезапно, нито пък изведнъж можем да постигнем нормализиране на нивото на кръвната захар.

Захарният диабет се счита за едно от най-сериозните социално-значими заболявания в световен мащаб. Според различни данни към днешна дата около 160 млн. души в света страдат от диабет, като тенденцията за неговото разпространение нараства стремително. Данните за заболеваемостта в България сочат, че диабетиците са около 520 000, като приблизително около 300 000 от тях не знаят, че страдат от това заболяване или че се намират в предиабетно състояние.

Това е една от причините Национална пациентска организация да стартира проект, насочен към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с диабет тип 2. Основни елементи от този факултет ще бъдат индивидуални обучителни беседи с пациента, прозвъняване от кол центъра на НПО и безплатно изследване на гликирания хемоглобин. По този начин ще се създаде възможност да се контролира направеното обучение на пациента и да подобри придържането към терапията на тези пациенти. 

Принцип на обучението в рамките на факултета

Принципът на провеждане на проекта е в реализирането на обучителни беседи за пациентите, които ще се провеждат от медицински специалисти – ендокринолози и общопрактикуващи лекари.

След като премине обучението в кабинета на специалиста, пациентът попада в една система за проследяване на състоянието. Основно звено в тази система е действащ специализиран call center, обслужван от медицински лица, който ще направи 2 прозвънявания на включените в програмата пациенти. Те ще му задават няколко контролни въпроса и на 6-я месец ще му напомнят за безплатното изследване на гликиран хемоглобин.

Целта е да се следи дали пациентът се придържа към назначеното лечение, дали има проблеми и дали е доволен от направеното му обучение. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента.

Идеята на системата е да осигури приемственост в лечението на пациенти, които са посетили лекар и са диагностицирани със заболяването диабет тип 2,да се представи проблемът в пълнота и на разбираем за пациента език. Основните акценти в рамките на обучението ще бъдат:

 • Сериозността на заболяването диабет 2 (ненавременното и липсата на правилно лечение може да доведе до сериозни усложнения);
 • Значението на придържането към предписаната от лекар терапия;
 • Възможни усложнения при самоинициативно прекъсване на терапията.

Обучителните беседи ще започнат от месец септември и ще продължат до края на месец октомври, като обучители по проекта ще бъдат над 60 лекаря – ендокринолози и общопрактикуващи лекари от цяла България.

Хората, които ще бъдат обучавани по програма са както новодиагностицирани пациенти с диабет тип 2, така и пациенти, при които заболяването вече е било установено.

Всеки обучен пациент по програмата получава

В рамките на обучителната беседа, лекарят предоставя на пациента информационен материал – обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за пациента език цялостна информация за заболяването диабет тип 2, начините за лечение и контролиране на заболяването.

След края на шестия месец на всеки пациент ще бъде дадена възможност за безплатно изследване на гликирания хемоглобин, което поради спецификата на заболяването се налага да се прави 4 пъти в годината. Пациентите ще бъдат насочвани към лаборатории, в които ще могат да си направят изследването безплатно.

В рамките на обучението при лекаря всеки пациент ще получа този талон, с който ще може да си направи безплатното изследване.

 

Захарният диабет тип 2 е заболяване, разпространяващо се с ускорени темпове в цял свят. Все повече хора страдат от тази болест на цивилизацията. Диабетът не ни връхлита внезапно, нито пък изведнъж можем да постигнем нормализиране на нивото на кръвната захар.

Въпреки това, ако проявим достатъчно търпение и дисциплина, ние сме в състояние да повлияем развитието на заболяването. Всяка положителна промяна, всеки стопен килограм и всяко, дори най-малко подобрение на средния показател на нивото на кръвната захар, са от значение. 

Вашият лекуващ лекар също ще се радва на успехите Ви! Индивидуалният план за лечение е общо дело на лекаря и пациента, защото без Вашето сътрудничество и най-добрата терапия няма да даде резултат.

Диагнозата „захарен диабет” е шок за всеки пациент. Това е естествено, защото диабетът е хронично заболяване, което ще Ви съпровожда до края на живота Ви, освен ако не страдате от по-особен вид диабет, като този, който понякога се развива се при бременност. Сигурно сте се питали дали ще можете да продължите да живеете както преди. Може би сте започнали да се замисляте какво означава заболяването Ви за Вашето семейство. Несъмнено диагнозата „диабет” ще внесе сериозни промени във Вашия живот и ще се превърне за Вас както във физическо, така и в психическо бреме.

Може да сте от групата пациенти, които отдавна знаят всичко за заболяването си, но въпреки старанията си не могат да постигнат по-ниски стойности на кръвната захар. Според последните анкети, нивото на разочарование (фрустрация) при страдащите от диабет е много високо. Мнозина от тях се сблъскват с предразсъдъци, присъщи за тяхното обкръжение и не виждат в личния си лекар партньор, който проявява разбиране. Вие чувствате, че след всички неуспешни опити да свалите излишните килограми и да нормализирате нивото на кръвната захар, никой не Ви възприема на сериозно.

Особено трудна е борбата с наднорменото тегло. Някои медикаменти, прилагани за нормализиране на нивото на кръвната захар, водят до повишаване на телесното тегло, тоест усложняват процеса на задържане на теглото в определени граници. Освен това, съществува и страхът от усложнения, като увреждане на очите или инфаркт на миокарда, а също от опасни остри състояния, които могат да възникнат заради ниското или високото ниво на кръвната захар.

ЗАБОЛЯВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА НАРУШЕНА ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА, 
КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ ВСЕКИ

Когато се храним, концентрацията на захар в кръвта се повишава. Тази захар, наричана глюкоза, е въглехидрат и като източник на енергия играе важна роля в дейността на организма. Без нея мускулите и органите ни не биха могли да функционират. Нивото на кръвната захар се регулира от хормона инсулин.

Захарният диабет е нарушение на въглехидратната обмяна, вследствие на което организмът не може да преработва захарта правилно. 

Има два основни типа диабет: диабет тип 1 обикновено възниква в млада възраст и се развива в резултат на разрушаване на клетките, синтезиращи инсулин (абсолютен инсулинов дефицит). Повечето диабетици страдат от диабет тип 2.

Този тип диабет обикновено настъпва след 40-годишна възраст. Причина за възникването му е понижената чувствителност на клетките в организма към инсулина (инсулинова резистентност) – от една страна, а от друга – понижената активност на клетките, които синтезират инсулин. Причините за развитието на диабет тип 2 са най-различни. Днес се знае, че фактори като наднормено тегло, заседнал начин на живот и небалансирано хранене повишават значително риска от развитие на заболяването. Тъй като тези „фактори на цивилизацията” са характерни за начина на живот на много млади хора, броят на заболелите от диабет в тази възрастова категория от населението непрекъснато нараства. Дали нивото на кръвната захар е прекалено високо или прекалено ниско, можем да разберем, като го измерим. Обикновено измерването се прави на гладно и се изразява в ммол/л (милимола на литър). При здрави хора, приетата норма на нивото на кръвната захар, измерено на гладно, е в рамките на 3,5 до 5,6 ммол/л.

За повишено ниво на кръвната захар говорим тогава, когато стойността й измерена на гладно надхвърля 5,6 ммол/л, а измерена 1-2 часа след нахранване надвишава 7,8 ммол/л. 

Друга важна измервана величина е HbA1c. Казано с други думи, гликираният хемоглобин, който се изразява в процентно съотношение и отразява средното ниво на кръвната захар през последните 12 седмици. Въз основа на този показател лекарят може да прецени протичането на заболяването и успеха в лечението през последните няколко седмици. Целта на лечението е да се постигне ниво на HbA1c до 6,5% – колкото може по-близо до нормата.

ИНСУЛИН И ГЛЮКАГОН: ПРИНЦИПЪТ НА
„КОНТРАИГРАТА”

В нормализирането на нивото на кръвната захар хормонът инсулин играе решаваща роля. Съществува обаче още един хормон с важна функция, глюкагон, чието действие е противоположно на това на инсулина. Докато инсулинът отговаря за намаляването на нивото на кръвната захар, задачата на глюкагона е да повиши този показател. Ако организмът ни отделяше само инсулин, количеството на глюкозата в кръвта ни щеше да е прекалено малко. Следователно, само при наличието на тези два активни хормона организмът ни може да регулира нивото на кръвната захар и да го запазва в равновесие. При хора, болни от диабет, този регулаторен механизъм е нарушен.

ПОВИШЕНО НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР (ХИПЕРГЛИКЕМИЯ)

Слабото повишение на нивото на кръвната захар обикновено остава незабелязано. Първите признаци за повишена кръвна захар – умората и отпадналостта – често пъти се подценяват. Това е причината диабетът понякога да не бъде забелязан дълго време. 

Високото ниво на кръвната захар при диабет в продължение на години има разрушителни последствия, свързани предимно с очите, бъбреците, нервната система,сърцето, мозъка и кръвоносните съдове.
 • наднормено тегло

 • ниска двигателна активност

 • неправилно хранене

 • високо кръвно налягане

 • употреба на алкохол

 • генетична предразположеност

Хората със силна предразположеност към диабет тип 2 е добре при необходимост да променят начина си на живот, като консумират здравословна храна с ниско съдържание на мазнини и се движат редовно. Така ще получат шанс да избегнат възникването на заболяването.

Слабото повишение на нивото на кръвната захар обикновено остава незабелязано. Първите признаци за повишена кръвна захар – умората и отпадналостта – често пъти се подценяват. Това е причината диабетът понякога да не бъде забелязан дълго време.

 Симптомите на хипергликемията са следните:

• силна жажда
• често уриниране
• необяснимо напълняване
• отпадналост и намаляване на работоспособността
• пристъпи на неутолим глад
• понижена устойчивост срещу инфекции
• бавно зарастване на раните
• схващания в прасците
• нарушение на зрението
• сърбеж
• намаляване на потентността
• ацетонов дъх (миризма на плодове в устата)
• гадене, повръщане, коремни болки

Дълго поддържаното високо ниво на кръвната захар води до дългосрочни увреждания на тъканите и органите. Най-много страдат кръвоносните съдове.

Заболяванията в резултат на захарния диабет тип 2 могат да се класифицират в две основни групи:

 • микроваскуларни- засягащи малките кръвоносни съдове

 • макроваскуларни- поразяващи големите кръвоносни съдове 

И в двата случая съдовете се свиват, което води до нарушено кръвоснабдяване и функционални разстройства на органите. Към микроваскуларните усложнения спадат уврежданията на очите (ретинопатия), на бъбреците (нефропатия) и на нервите (невропатия). Макроангиопатиите са патологични изменения в средните и големите артерии в организма. По стените на кръвоносните съдове се образуват отлагания – процес, наречен атеросклероза. Това може да доведе до коронарна болест на сърцето, инфаркт на миокарда, инсулт или облитериращ ендартериит.

БЪБРЕЦИ

В началото на редица бъбречни заболявания, причинени от диабет тип 2, настъпват леки увреждания на стените на кръвоносните съдове, признак за което е наличието на белтък в урината, които могат да прогресират докато бъбреците откажат да функционират напълно. В такива случаи се налага изкуствено пречистване на кръвта, наречено диализа. Органът за обезвреждане на отровите и токсините в нашето тяло филтрира кръвта с помощта на стотици хиляди малки „пречиствателни съоръжения”, бъбречните телца, наречени също гломерули. При продължител на борба с високото ниво на кръвната захар, свободните мембрани на тези телца започват да се удебеляват. Бъбреците могат доста дълго да компенсират това състояние, но ако бъдат увредени вследствие на повишената кръвна захар и този факт остане неустановен, може да настъпи тежко функционално разстройство – така наречената диабетна нефропатия.

ОЧИ

Промените в ретината (диабетната ретинопатия) са следствие от увреждане на малките кръвоносни съдове на очите (микроангиопатия). Увреждането на съдовете и последващото им стесняване от една страна води до недостатъчно кръвоснабдяване, а от друга, поради пораженията на стените им – до малки кръвоизливи в ретината. В по-напреднал стадий това състояние може да доведе до загуба на зрение. Друга форма на увреждане на ретината е диабетната макулопатия. При нея недостатъчното кръвоснабдяване и натрупването на течност в ретината причинява раз стройство на зрителния нерв в центъра на ретината. При болните от диабет много често се срещат очни заболявания като катаракта, придружена от помътняване на лещата и глаукома, при която се наблюдава повишено очно налягане.

НЕРВИ

Уврежданията на нервната тъкан, така наречената диабетна невропатия, водят до функционални разстройства на органите, свързани с увредените нерви. В резултат на това могат да настъпят нарушения в двигателнитефункции на организма и на чувствителността. Най-често срещано е разстройството на чувствителността, изразяващо се в усещане за изтръпване, сърбеж, бодежи и болки.

СЪРЦЕ

При стесняване на коронарните съдове на сърцето, сърдечният мускул не е достатъчно кръвоснабден. Коронарната болест на сърцето може да се изяви като ангина пекторис, а в най-лошия случай може да стане причина за инфаркт на миокарда. Освен това, увреждането на нервите може да доведе до нарушение на сърдечния ритъм.

СТЪПАЛА И ГЛЕЗЕНИ

Възникването на така нареченото диабетно стъпало се определя от два фактора: 

1) поради увреждане на нервите и свързаните с това нарушения в чувствителността много хора, страдащи от диабет, не забелязват някои травми или наранявания в областта на стъпалата.

2)Тъй като тъканите не са добре кръвоснабдени, раните заздравяват много трудно. Така от тези малки наранявания се развиват язви, при което голяма част от тъканта загива (некротизира), а в найтежките случаи се налага ампутация. За да се предотврати нараняване на стъпалата, хората, страдащи от диабет, не трябва да ходят боси. При грижите за краката трябва да се избягва използването на силно режещи инструменти като например ножици с остри върхове. Затова се препоръчват редовни грижи от професионалист.

МОЗЪК

Поради стесняването на кръвоносните съдове, снабдяващи мозъка с кръв, рязко нараства риска от инсулт. Съществува и друг аспект: хипогликемията също е опасна за мозъка, тъй като неговото функциониране зависи от преработването на кръвната захар. При понижено ниво на кръвната захар, мозъчната дейност се нарушава, което води до не адекватни реакции на пациента и необходимост от чужда помощ. Последните изследвания сочат, че честите и продължителни понижения на кръвната захар повишават силно риска от възникване на деменция (слабоумие).

ВАШИЯТ ЛЕКАР – ВАЖЕН ПАРТНЬОР В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Никой не познава Вашите симптоми, това как се чувствате, начина Ви на живот и потребностите Ви, по-добре от Вас самите. От друга страна, лекарите притежават необходимите професионални знания, познават медикаментите и имат опит в лечението на диабет тип 2. В този смисъл „експерти” могат да бъдат и лекарите, и пациентите. На принципа „Заедно срещу диабета” сътрудничеството между лекар и пациент е ключът към успешното лечение. При това Вашият лекар е важен партньор и източник на ценна информация. Неговата помощ ще има максимален ефект, ако можете открито да говорите за това какво знаете за болестта си и по какъв начин живеете. Това значи, че също така открито ще обсъждате усещанията си и мотивите, които Ви движат. Така лекарят ще има възможност да събере и да съпостави цялата информация за Вашето заболяване и да прецени нещата по определен начин. Въз основа на това, той ще може да разработи индивидуален план за лечение. Един от ключовите елементи в него е принципът на действие на медикаментите.

Заедно с Вашия лекар трябва да обсъдите следните основни въпроси:

• Нивото на HbA1c (гликиран хемоглобин)
• Нивото на кръвната захар и начина за измерването му
• Симптомите на понижено ниво на кръвната захар и какво да правите в такива случаи
• Намаляването на теглото
• Контролирането на кръвното налягане
• Придружаващите болести
• Целите, които трябва да постигнете преди следващия преглед.

Освен това, лечебният план предвижда двамата с лекаря да определяте малки и постижими цели за намаляване на телесното Ви тегло и за увеличаване на физическото натоварване. Ползотворният разговор между пациент и лекуващ лекар предполага обсъждане както на малките успехи, така и на неуспехите. Това е важно, за да може лечебният план да се коригира, когато е нужно.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ КОНТАКТА СИ С ЛЕКАРЯ!
 
Когато ходим при лекар, ние не разполагаме с много време и изпитваме известно напрежение. Ако не сме постигнали поставените цели, се чувстваме гузни. Но същевременно подробният и откровен разговор с лекаря е важно условие за качествено медицинско обслужване. Ако искате да извлечете максимална полза от общуването помежду си, трябва добре да се подготвите за разговора си с лекаря. Добре е да имате паспорт на диабетика, календар или дневник, където ежедневно да отбелязвате стой ностите на кръвната захар, оплакванията и симптомите си. Колкото по-точно е описано състоянието Ви, толкова по-ефективна ще е работата на лекаря. В дневника можете да записвате важните препоръки и предписанията относно приемането на медикаментите. Записаната информация не се забравя и Вие ще можете да я ползвате всеки момент. Ако все още не сте получили паспорт на диабетика, при следващото си посещение подсетете своя лекар. За да можете добре да се справяте с болестта, трябва да разполагате с информация за нея. Често трябва да се въоръжите с кураж, за да задавате въпроси, да формулирате очакванията си, да помолите лекаря да говори по-бавно или да се справите с прекалено многото информация. Ще Ви трябва не само кураж, но и откровеност, за да обсъдите с лекаря си информацията относно плана за лечение, който сте съгласували предварително.
 
СПИСЪК НА ВАЖНИТЕ НЕЩА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДА СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА РАЗГОВОР С ЛЕКАРЯ
 • Напишете всички въпроси, които бихте искали да зададете на своя лекар
 • Набележете личните си цели
 • Всеки ден отбелязвайте стойностите на кръвната захар
 • Носете със себе си своя уред за измерване на кръвната захар (глюкомер)
 • Запишете показателите на телесното си тегло
 • Опишете ежедневните си оплаквания и усещания 
 • Водете си дневник за храненето. Когато ходите при лекаря, носете го със себе си.
Лекарят може да разработи индивидуална концепция за лечение според Вашите потребности, едва когато се запознае с начина Ви на живот, с хранителното Ви поведение и навици, а също когато прецени нивото на Вашата мотивация за промяна в начина на живот.

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ И ОПИТ

Посещението при лекаря дава възможност за обмяна на опит и знания, а също за съгласуване на единно мнение относно подхода към лечението на болестта. Цялата тази информация стои в основата на плана за лечение, който трябва да е съобразен с Вашите интереси, цели и възможности. Освен това, планът трябва да е лесен за изпълнение в ежедневието. Следователно съставянето му е съвместна задача на двама партньори – Вие и Вашият лекар. Заедно Вие си поставяте за цел да постигнете нормализиране на обмяната на веществата и така да намалите риска от заболявания, които се дължат на диабета.

Задачата на лекаря е да консултира, да назначи съответните медикаменти и да стимулира пациента при търсенето на собствени решения и пътища за борба с диабета. Въз основа на новите знания, Вие вече сами ще можете да вземате решения относно плана на лечението. Понякога пациентите са склонни да подчинят личните си желания и потребности изцяло на лекарските препоръки. Това може да доведе до възникване на разочарование и у двете страни. 

Ако Вашият лечебен план не Ви допада, трябва да кажете това на лекаря си. Откровеният разговор помежду Ви е просто необходим, за да могат да се установят истинските причини за неуспеха. Евентуални косвени причини могат да бъдат: 

 • липса на определени навици
 • недостатъчна подкрепа от страна на семейството или приятелите
 • конфликт между целите на лечението и целите в живота или просто твърде малкото време. 

Диабетът е заболяване, което можем успешно да контролираме. Постоянният стремеж към добър контрол може да носи много стрес. Особено когато лечението не постига необходимия резултат. Сигурно Ви е познато чувството на вина, когато нито стойността на кръвната захар, нито стрелката на везните не са в „зелената зона”. Това, естествено, намалява мотивацията и може да доведе не само до разочарование, но и до депресия. Не се стеснявайте да потърсите помощ и да обсъдите с някого нещата, които Ви затрудняват най-много. Ангажирайте приятелите и близките си. Може някой от тях да няма нищо против да поспортува и тогава ще бъдете вече двама. Това ще повиши мотивацията Ви. Много полезна може да бъде обмяната на опит с други хора, страдащи от диабет, или срещите Ви със специалисти – лекарите и консултантите по въпросите на диабета.

СБОГОМ, ДИЕТА! ДА ЖИВЕЕ УДОВОЛСТВИЕТО!

Диабетът не е доживотна присъда, свързана с ограничения, строг режим на хранене или липса на възможност да се радвате на живота. Човек може да каже „сбогом” на диетата. Диабетът е шанс да се научите да се наслаждавате на живота по нов начин и да живеете по свои правила. За целта е достатъчно да правите малки стъпки и същевременно да постигате само лични цели.

Нашето възприятие за удоволствието е субективно, което означава, че е индивидуално за всеки. Същевременно нашите усещания за радост, задоволство и релаксация, получени от вкусната храна, много си приличат. А добрата храна предполага най-вече използване на пресни продукти, желателно според сезона. За да се запази вкусът на продукта, той трябва да се подлага на щадяща обработка, т.е. зеленчуците трябва да се задушават, а месото и рибата да се пекат с малки количества мазнина. Мазнината е източник на много калории, затова трябва да се използва в умерени количества. Богатите на баластни вещества хранителни продукти, например изделията от пълнозърнесто брашно, салатите, суровата растителна храна, зеленчуците, шушулковите растения, осигуряват добри показатели на кръвта, подпомагат храносмилането и предотвратяват пристъпите на неутолим глад. Не са забранени и сладките неща, и сладоледа, стига да са в умерени количества. Трябва да се внимава и с някои диетични храни, които могат да съдържат повече мазнини и калории, отколкото обикновените подсладени хранителни продукти.

За хората, страдащи от диабет, вечерната чаша вино или бира невинаги са забранени. Според препоръките на Германското дружество на диабетолозите жените могат да консумират алкохол в количества до 10 г, а мъжете – до 20 г на ден. 10 г алкохол са примерно 125 г вино, а 20 г половин литър бира. Освен това, особено диабетиците, зависими от инсулин, трябва да консумират алкохол само в комбинация с храни, съдържащи въглехидрати.

ДВИЖЕНИЕТО ПОНИЖАВА НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И ПОДОБРЯВА НАСТРОЕНИЕТО

При движение мускулите започват да изразходват захар. Най-напред се изгарят захарта и скорбялата от запасите в мускулните клетки. Когато този източник на енергия се изчерпи, следващото количество енергия се набавя от кръвта. Така нивото на захарта спада, тоест, постига се целта, която лекарят поставя пред пациента. Но дали помагат призиви като: „Движете се повече и нивото на кръвната Ви захар ще спадне”? По-ефективно ще бъде заедно с лекаря да се набележат индивидуални цели, съобразени със собствения Ви начин на живот, предпочитания и потребности. 

По пътя към постигането на целите, всеки прави малки стъпки към по-голяма двигателна активност, към активен начин на живот, към повече удоволствие и здраве. Знае се, че при спортуване организмът генерира хормоните на щастието, например серотонин и ендорфин, които повишават настроението и прогонват потиснатостта. 

Същевременно физическото натоварване прави организма ни по-чувствителен към инсулина, което води до понижение на нивото на кръвната захар. Така че става дума не само за облекчаване на симптомите на болестта, но и за радостта, и удоволствието, които ни дава движението. Затова трябва да започнем да натоварваме физически своя организъм постепенно, като повишаваме натоварването все повече според индивидуално поставените цели. 

Освен това, можете да повишите нивото на ежедневната си двигателна активност, като например в понеделник и сряда не използвате асансьора или във вторник и петък ходите на работа с колело. Или като съчетаете ходенето до магазина с малка разходка. Дори малката сутрешна разходка до хлебарницата ще прогони умората и ще Ви зареди с бодрост за целия ден. Макар да става дума само за 100 метра, всяка направена крачка е от полза.

Връзката между диабета, сърдечните заболявания и сърдечния удар

Каква е връзката между диабета и сърдечните заболявания?

Хората, които имат диабет, са по-застрашени от сърдечни заболявания, отколкото тези, които нямат.

Връзката между диабета и сърдечните заболявания се свежда до „високите стойности на глюкоза“, които водят до поражения в органите на тялото.


Диабетът често съпътства високо кръвно налягане, холестерол и LDL(лош холестерол). Когато нивата на тези показатели не се следят с години, това рефлектира пряко върху здравето и работата на сърцето. Това е и основната причина диабетът да върви ръка за ръка със сърдечните болести.

Рискови фактори за сърдечни заболявания и инсулт:
1.    Кръвно налягане
2.    Холестерол
3.    LDL(low-densitylipoprotein) или т. нар."лош" холестерол
4.    Триглицериди
5.    Пушенето
6.    Алкохол
7.    Наднормено тегло
8.    Прекаляването с тренировките

Каква е причината за сърдечните заболявания в резултат от диабет?

Процесът, при който човек получава сърдечни заболявания в резултат на диабет, е сложен. Има четири действителни процеса, които по единично или съвкупно могат да причинят сърдечна болест при наличие на диабет. Те са:

 • атеросклероза

 • метаболитен синдром

 • резистентносткъм инсулин при диабет тип 2

 • взаимодействие между коронарни сърдечни заболявания, високото кръвно налягане и Диабет

 

1. Атеросклероза

Натрупването на плака вартериитее процес на заболяването, известно като атеросклероза. Проучванията показват, че този процес може да започнедори вдетските години, което показва, че здравословното хранене е въпрос, който трябва да бъде поставен отрано. С течение на времето плаките се втвърдяват и блокират кръвния поток, стеснявайки артериите, вследствие на което до сърцето не достига достатъчно кислород.

2. Метаболитен синдром

Метаболитният синдром се определя от 5 рискови фактора. При наличието на три или повече от тях, пациентът може да бъде диагностициран с метаболитен синдром. Затлъстяването е рисков фактор за получаване на метаболитен синдром.Понякога се наблюдава и хронично възпаление някъде в тялото, което може да го задълбочи.

Рискови фактори за метаболитен синдром могат да бъдат:
· при талия, над 90см при жените, и над 100см при мъжете
· високо ниво на триглицериди или при изписана терапия за наличие на този проблем
· ниско ниво на HDL(добрия холестерол)
· високо кръвно налягане или при изписана терапия за наличие на този проблем
· повишена кръвна захар (на гладно) или изписана терапия за лечение на този проблем

3. Инсулинова резистентност при хора с диабет тип 2

При диабет тип 2 тялото става резистентно към инсулин. Макар че панкреасът продължава да произвежда инсулин, той не бива усвоен правилно, което води до висока кръвна захар.

4. Коронарно сърдечно заболяване, високо кръвно налягане и диабет

Всеки един от изброените рискови фактори свързани с коронарните сърдечни заболявания, високото кръвно налягане и диабета, сам по себе си може да причини проблеми със сърцето. Когато тези три състояния се комбинират, сърцето ни вече е под сериозна заплаха.Коронарната сърдечна болест намалява потока на обогатена на кислород кръв към сърдечния мускул. Високото кръвно налягане и диабетът причиняват промени в сърдечния мускул и утежняват работата на „твоя брояч“.

Когато страдате едновременно от трите заболявания, както може да се предположи, проблемите стават тройни и в резултат сърдечният ви мускул може да бъде увреден.

Какви сърдечни заболявания най-често се срещат сред хората с диабет?

• Коронарна болест на сърцето (атеросклероза)

• Застойна сърдечна недостатъчност – това е състояние, при което сърцето не може да изпомпа достатъчно количество кръв, за да снабдява тялото.

• Кардиомиопатия – при това заболяванесърдечният мускул става увеличен, удебелен и твърд. При тежки случаи на кардиомиопатия здравата сърдечна тъкан често се заменя със съединителна тъкан. Причинителите на кардиомиопатия са много, като диабетът е един от рисковите фактори.

Как бихме могли да предотвратим или забавим сърдечните заболявания в резултат от диабет?

Това може да стане чрез следене на нивата на гликиран хемоглобин, холестерол и кръвно налягане, стараейки се да ги държите в норма. За целта живейте активно, яжте здравословно и взимайте редовно изписаните Ви лекарства, при наличие на диабет.


Хранителният режим при диабет е подходящ и за здравето на сърцето. Добре е да се следи приемът на въглехидрати, да се консумира храна с ниско съдържание на мазнини, пресни или замразени зеленчуци и плодове, чисто месо и пълнозърнести продукти. Това означава, че в случай, че се справяте успешно с диабетната си диета, не е нужно да полагате допълнителни усилия за сърцето си, по отношение на храната.

Трябва да се борим със затлъстяването, защото то ни поставя в по-голям риск от развитие на високо кръвно налягане, диабет тип 2 и втвърдяване на артериите, което води до проблеми със сърцето. С нарастването на индекса на телесна маса, нараства и рискът от сърдечни заболявания.

Референции:

1.    What Is Cardiomyopathy in Adults?, Updated: Oct 13,2017

2.    The Connection Between Diabetes, Heart Disease, And Stroke

3.    Coronary Artery Disease in People With Diabetes: Diagnostic and Risk Factor Evaluation

4.    Diabetes and Cardiovascular Disease

5.    WHO. Global report on diabetes. 2016.  

6.    United Nations,Department of Economic and Social Affairs,Population Division 2015. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working PaperNo. ESA/P/WP.241

7.    IDF diabetes atlas 7th edition. 2015

8.    Diabetes UK. Cardiovascular disease.

След като се постави диагнозата, отначало обикновено се провежда базова терапия, която се изразява в смяна на храните, двигателно натоварване и приемане на метформин. Ако до три месеца не бъде постигнато необходимото ниво на кръвната захар, в повечето случаи лекарят решава да започне лечение с медикаменти. Ако и тези мерки не дадат задоволителен резултат, може ще се наложи лекарственият препарат да се смени. На различните активни вещества пациентът може да реагира различно. Ако нивото на кръвната захар отново не се понижи, може да се наложи прилагане на инсулин.

Въпреки всичко, не е задължително терапията с инсулин да е решение за цял живот. В зависимост от промените в стойностите на кръвната захар, възможно е да се възобнови лечението с другите медикаменти.

Обикновенно лечението на Диабет тип 2 започва с някой от следните медикаменти:

МЕТФОРМИН

Известен още като бигванид, подобрява нарушения отговор на клетките към инсулина (инсулинова резистентност) и процеса на усвояване на глюкозата в мускулите и мастната тъкан. Метформин се приема след хранене, което може да предизвика дискомфорт в стомашно-чревния тракт, възникващ обикновено в началото на лечението.

ГЛИТАЗОНИ

Намаляват инсулиновата резистентност и стимулират чувствителността на черния дроб, мускулите и мастната тъкан към инсулина. Прилагат се независимо от приема на храна. Лечението с тях може да предизвика повишение на телесното тегло. Възможни са също нарушения в обмяната на веществата в костната тъкан, особен проблем при хора, страдащи от остеопороза.

СУЛФОНИЛУРЕЙНИ ПРЕПАРАТИ

Засилват секрецията на инсулин от задстомашната жлеза, действат неспецифично, абсолютно независимо от нивото на кръвната захар. Приемат се преди хранене. Чести странични ефекти са повишаване на телесното тегло, а при предозиране – хипогликемия (понижение на кръвната захар).

ГЛИНИДИ

Подобно на сулфонилурейните препарати засилват секрецията на инсулин чрез стимулиране на задстомашната жлеза (панкреаса). Таблетките трябва да се приемат преди всяко хранене. По време на терапията може да настъпи хипогликемия.

АКАРБОЗА

Забавя разграждането на въглехидратите (захарта, скорбялата) в червата и постъпването на захар в кръвта. Акарбозата трябва да се приема непосредствено преди едно от храненията. Чести нежелани реакции са диспептичните прояви: гадене, подуване, усещане за препълнен стомах, запек. Понякога могат да настъпят диария и болки в корема.

ГЛИПТИНИ

Глиптините представляват съвременен клас лекарствени средства, които поддържат собствените сили на организма. Лечението с глиптини се свързва с нежелани реакции, сходни с тези при плацебо, като честотата им не е по висока от тази при лечение с други медикаменти.* Глиптините, наричани също DPP4-инхибитори, могат успешно да се комбинират както с други перорални антидиабетни средства, така и с медикаменти, които трябва да приемате във връзка с други заболявания. Повечето от начините за лечение на диабет тип 2 са фокусирани върху действието на инсулина. Глиптините повлияват и глюкагона и по този начин поддържат естественото регулиране на кръвната захар в организма.

ВКУСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ, ПОДХОДЯЩО ЗА ДИАБЕТИЦИ

Сигурно сте чували лекарят да казва: „Трябва да спазвате диета”. Допреди няколко години се смяташе, че диабетиците трябва да спазват строга диета. Днес менюто на хората, страдащи от диабет, може да бъде индивидуално. Вземат се предвид личните хранителни предпочитания, житейските обстоятелства и навиците. Храненето на диабетиците наистина трябва да бъде „здравословно, балансирано и разнообразно”. 

При изготвянето на менюто е важно да изчислим калориите, но не бива да забравяме, че храненето е и удоволствие. Удоволствието е позитивното възприемане на храната, а също интелектуално и физическо възприятие, каквото е слушането на музика или усещането по време на масаж. Това е добро самочувствие, неразделно свързано с чувството за мярка. Така че храненето на диабетиците не е лечебен глад, а вкусна и балансирана диета. Препоръчва се хранене три пъти на ден, като всеки прием на храна трябва да осигури ситост до следващия. Разделянето на храненето на пет или шест пъти дневно вече се счита за остарял метод. Като се има предвид, че съвременните лекарствени средства намаляват риска от опасно понижаване на нивото на кръвната захар, равномерното разпределение на храненията се счита за излишно. По-големият брой хранения води до преяждане и до увеличаване на телесното тегло.

Компонентите на здравословното и балансирано хранене

1. ВЪГЛЕХИДРАТИ

Въглехидратите и нивото на кръвната захар са взаимозависими. Съществуват прости и сложни въглехидрати:

 • Простите въглехидрати съдържат една или две молекули захар. Те се съдържат във фруктозата, в трапезната или в млечната захар (лактозата). Простите въглехидрати бързо повишават нивото на кръвната захар до високи нива и следователно задстомашната жлеза произвежда повече инсулин. 

 • Сложните въглехидрати, например скорбялата, се състоят от няколко молекули захар. Те се срещат във варивата, картофите, шушулковите растения и зеленчуците. 

Преди да попаднат в кръвта, въглехидратите трябва да се разградят. Процесът на разграждане продължава известно време, количеството на кръвната захар нараства постепенно и не достига прекалено високи нива. Затова е важно консумацията на въглехидрати да се ограничи, но още по-важно е да се приемат бавно разграждащи се, т.е. сложни въглехидрати с нисък или среден гликемичен индекс.

Гликемичният индекс (ГИ) е показател за способността на хранителния продукт бързо и силно да повишава кръвната захар. Стойността на индекса се променя в зависимост от това в какъв вид се употребява продуктът: в суров, варен или пържен. Освен това, тя се влияе от комбинацията с други продукти. Не бива да забравяме, че някои продукти, които са с нисък или среден ГИ, съдържат много вещества, които действат отрицателно на балансирането на калориите, например мазнините. По принцип е важно да се намали общото количество калории и да се внимава делът на въглехидратите да не превишава 50% в отделното хранене, като същевременно се отдава предпочитание на сложните въглехидрати. Така телесното тегло може да се намали и да се постигнат добри показатели на кръвната захар, което съответно ще допринесе за намаляване на дозата на приеманите лекарства.

Съвет: За да поддържате нормални нива на кръвните захар и липиди, консумирайте повече въглехидрати с нисък или среден ГИ (макаронени изделия и пълнозърнест хляб, фасул, грах, ябълки, круши, портокали), както и храни, съдържащи високи количества водоразтворими баластни вещества (пшеница, ориз, варива, ябълки, цитрусови плодове).

2. БАЛАСТНИ ВЕЩЕСТВА
 
Баластните вещества са част от въглехидратите, които човешкият организъм не може да преработи. Те се съдържат в зърнените храни, варивата, зеленчуците, подправките, пресните плодове и ядките и могат да бъдат водноразтворими и водно-неразтворими. На първо място по съдържание на баластни вещества са пълнозърнестите храни. Тези вещества понижават нивото на кръвната захар и мазнините в кръвта. Поглъщайки водата в червата, те увеличават количеството на изпражненията и така по естествен начин регулират храносмилането. Делът на баластните вещества в храненето трябва да е минимум 30 г на ден.
 
3. БЕЛТЪЧИНИ
 
Белтъчините се приемат най-вече чрез месото, рибата, яйцата и млечните продукти, а също чрез варивата и картофите. Според препоръките на Германското дружество на диабетолозите дневната норма белтъчини на килограм тегло трябва да е 0,8 г. Белтъчини от животински произход могат да съдържат вредни трансмастни киселини и холестерол. Затова трябва да се употребяват и белтъчини от растителен произход или да се комбинират белтъчини от животински и растителен произход, например мюсли с прясно или кисело мляко, нетлъсто бяло пилешко месо с ориз и зеленчуци. 
 
Важно е да се спазва принципът: нетлъсто месо в количество, по-малко, отколкото останалата част от ястието.
 
4. МАЗНИНИ
 
Ежедневната потребност от енергия трябва да сезадоволява с не повече от 30% мазнини. За организма на един възрастен човек това са около 60-80 г на ден. Мазнините се делят на наситени и ненаситени мастни киселини. Животинските мазнини, съдържащи се в маслото, сметаната, сирената и колбасите, се състоят предимно от ненаситени мастни киселини и повишават нивото на холестерола. Тъй като повишаването на холестерола води до стесняване на кръвоносните съдове, дневната му норма не бива да надхвърля 300 мг. Това количество може да се съдържа в един жълтък, 120 г масло, 300 г сирене, 120 г черен дроб. Ненаситените мастни киселини се съдържат в маслините, рапицата и ядките. Те принадлежат към групата на „добрите” мазнини. Към тях се отнасят и мазнините на някои видове риби, съдържащи омега-3 мастни киселини, които понижават нивото на кръвната захар и мазнините в кръвта. За усвояването на тези важни мастни киселини спомага консумацията на 2-3 порции морска риба седмично, а също на рапично и соево масло, ядки и някои видове пресни подправки.
 

НИСКОТО НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР – ПОД СТРОГ КОНТРОЛ

Макар нивото на кръвната захар при хора с диабет обикновено да е високо, то може да се понижи, когато се забави приемането на медикаменти или на храна, и/или при физическо натоварване. Тогава нивото на кръвната захар може да стане толкова ниско, че да настъпи състояние на недостиг на захар или така наречената хипогликемия. Според специалистите при ниво на кръвната захар 2,8 ммол/л и по-ниско, повечето хора получават симптоми на хипогликемия. Ако приемат бързодействащи въглехидрати (например глюкоза), в повечето случаи нормалното ниво се възстановява бързо и напълно, но хипогликемията е състояние, което поражда стрес, който може да обърка човека и да го накара да се чувства безпомощен. 

Страхът това да не се повтори кара диабетиците да се хранят повече. В резултат, стойностите на кръвната захар така и не се нормализират и остават повишени. Нивата на кръвната захар трябва редовно да се контролират със специален уред. Това се прави, за да се избегне както възникването на хипогликемия, така и постоянното повишаване на нивото на кръвната захар. За ориентир служи реалната стойност, която се изчислявазаедно с лекаря. В зависимост от нея се коригира времето за хранене, за спортуване и планът за медикаментозно лечение. 

Особено важно е да се познават типичните симптоми на хипогликемията, защото познаването на симптомите и на действията, които трябва да се предприемат в екстремни случаи, помага да се постигне контрол на кръвната захар без страх от хипогликемия. Подгответе близките и приятелите си за ролята им на помощници и на хора, които могат да Ви подкрепят в извънреден случай. Пригответе им списък със симптомите и необходимите действия при екстрени обстоятелства. Заедно се запознайте с дадената информация! Това ще осигури безопасност за всички и ще Ви помогне уверено да се справяте с хипогликемията.

При първия признак на хипогликемия са достатъчни една или две бучки захар, малко глюкоза, чаша ябълков сок или сладкиш. Ако нивото на кръвната захар е спаднало толкова много, че не можете вече да преглъщате и дори губите съзнание, то Вие ще имате нужда от чужда помощ. В такива случаи е добре да имате под ръка предварително приготвена инжекция с глюкагон, която се поставя според инструкцията. Хормонът ще повиши нивото на захарта. Ако мярката не помага, трябва незабавно да се потърси спешна помощ на телефон 112. Лекарят ще направи венозна инжекция с високо концентрирана глюкоза и ще откара пациента до болницата за по-нататъшно наблюдение. Пациентът ще остане там, докато се нормализира нивото на кръвната захар.

ДВИЖЕНИЕТО ПОМАГА

Ако сте с наднормено тегло и водите заседнал начин на живот, за да изгаря глюкозата в мускулите, Вашият организъм се нуждае от повече инсулин, отколкото организмът на един строен и по-подвижен човек. С времето задстомашната жлеза престава да се справя с производството на инсулин в необходимите количества. Възниква състояние на повишени нива на кръвната захар, което може да доведе до диабет тип 2. Освен това, мнозина пациенти страдат от високо кръвно налягане и нарушения в мастната обмяна.

Чрез редовно и умерено физическо натоварване, Вие ще накарате организма си по-чувствително да реагира на инсулина и следователно преработването на за харта ще се подобри. Физическата активност понижава нивото на кръвната захар. Движението и спортът помагат за предотвратяване на заболяванията, предизвикани от нарушаването на обмяната на веществата, или смекчават тяхното протичане. Затова спортът е важен елемент в борбата с диабета. Спортните занимания спомагат за повишаване на физическата и умствената активност, подобряват общото състояние и поддържат старанията Ви в борбата с килограмите. При диабет тип 2 човек може да спортува почти без ограничения, но все пак трябва предварително да се консултира с лекаря си.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА ПОВИШАТ ФИЗИЧЕСКАТА СИ АКТИВНОСТ

• Преди да започнете да правите упражнения, посъветвайте се за всичко с лекар
• Поставяйте си реални цели, в противен случай заради високите изисквания към заниманията няма да Ви носят радост
• Занимавайте се на принципа: умерено, но редовно
• Започнете с малки дози физическо натоварване, като постепенно увеличавате времето за тренировки.

Упражнения за повишаване на физическата активност

Стартира първото по рода си проучване на нивото на информираност относно сърдечносъдовите заболявания сред хората с диабет тип 2

15. 01. 2018 г. Захарният диабет присърце (Taking Diabetes to Heart) е глобално онлайн проучване на Международната диабетна федерация (МДФ). То се провежда сред хора с диабет тип 2 с цел получаване на информация за нивото на осведоменост за сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Проучването ще продължи до март 2018 г. и е достъпно на няколко езика, включително и на български.

Захарният диабет присърце - www.idf.org/takingdiabetes2heart/survey - има за цел да да определи действията, необходими за подпомагане на обществената осведоменост относно ССЗ сред хората с диабет тип 2 и подобряване на здравословното им състояние. Сърдечносъдовите заболявания, включващи инсулт, коронарна болест на сърцето и периферна артериална болест,  са една от водещите причини за смърт при хора с диабет тип 2. В същото време броят на хората с диабет продължава да се увеличава, като честотата на ССЗ сред тях става още по-тревожна.

"Светът е изправен пред нарастваща заболеваемост и честота на сърдечносъдови заболявания сред хората с диабет тип 2 поради ограничени познания за превенцията, закъсняло диагностициране, субоптимално лечение и недостатъчна информираност за самоконтрол на диабета. Захарният диабет присърце е усилие в световен мащаб за справяне с основните проблеми на диабета и сърдечносъдовите заболявания, с увеличаващите се за обществото разходи, свързани с тях, и за подпомагане на икономически ефективни интервенции, които могат да допринесат за намаляване на сегашната тежест, която те представляват”, каза д-р Шаукат Садикот, президент на МДФ.

След приключване на проучването ще бъде издаден изчерпателен доклад с конкретни резултати за съответната страна, като ще се предоставят и спомагателни ресурси, за да се подпомогне повишаването на знанието и осведомеността за ССЗ сред хората с диабет тип 2 по света. Междинните резултати от проучването Захарният диабет присърце бяха представени на 6 декември 2017 г. на Конгреса на Международната диабетна федерация в Абу Даби.

Резултатите от получени 943 отговора от 32 страни показват, че хората със захарен диабет тип 2 подценяват риска от ССЗ:

 • 1 от всеки 3 анкетирани със захарен диабет тип 2 счита, че е с нисък риск от сърдечносъдови заболявания

 • 26% от анкетираните никога не са били информирани за риска от сърдечносъдови заболявания или са информирани няколко години, след като им е поставена диагнозата захарен диабет тип 2

 • 1 от всеки 6 анкетирани никога не е обсъждал с медицински специалист проблемите, свързани със захарен диабет тип 2, и сърдечносъдовите рискове

Провеждането на онлайн проучването е подкрепено от Национална пациентска организация и Ново Нордиск, както и от членовете на Международната диабетна федерация (МДФ) за България - Българското дружество по ендокринология, Българска асоциация „Диабет“ и Българска диабетна асоциация. 

За да попълните проучването по кампанията Захарният диабет присърце, посетете: