Добре дошли на страницата на Университет за пациенти!

Начало  »  Добре дошли на страницата на Университет за пациенти!

 

В съвременното общество броят на заболяванията все повече се увеличава, като по-голямата част от тях хронифицират и излизат от групата на „смъртоносните”. Това предполага те да бъдат контролирани през целия живот на пациента.

Съществуват данни, че поради непридържане към лечението, всяка година милиони левове са „изхвърлени в кошчето за боклук”. Освен финансови измерения, неспазването на терапията има и чисто медицински аспект – заболяванията прогресират или имат фатален изход.

Всичко посочено по-горе извежда на преден план необходимостта от непрекъснат контрол над здравето, независимо дали човек е болен или здрав.

От друга страна, едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени в днешно време, е как пациентите с хронични заболявания да получат най-адекватната и пълноценна грижа от работещите в сферата на здравеопазването.

Личната отговорност към здравето е един от ключовите моменти в оздравителния процес. Въпреки това, голяма част от хората залагат на погрешното схващане, че отговорността за здравето се пада изключително и само върху работещите в сферата на здравеопазването. Важно е всеки един да знае как да вземе отговорно решение относно собственото си здраве!

Ето защо ние вярваме, че обучението в това как да се справяме и живеем с хронично заболяване е от изключително значение.