Рак на простатата

Стадии

Стадият е начин да се опише раковата болест – местоположение и степен на разпространеност, отношение към функцията на останалите органи. При рака на простатата се използва т.нар. TNM – класификация, съкращение от Tumor (тумор) Node (възли) Metastasis (метастази). В обобщение, стадий Т1 е по-ранен и благоприятен за лечение от стадий Т3 (или Т4).

 

 

  • TNM класификация (Tumor; Node; Metastasis); N 1 – наличие на лимфни метастази; М1 – наличие на далечни метастази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Какво е грейдинг?

Грейдинг е т.нар. хистологична диагноза, която е задължителна и допълва информацията от стадия на заболяването, за да се определи следващото терапевтично поведение.

Колкото повече раковите клетки приличат на нормалните, толкова по-добре е диференциран ракът и съответно прогнозата е по-добра. За съжаление, съществуват и варианти, когато раковите клетки са толкова „изродени” (недиференцирани), че изобщо не приличат на нормалните. Тогава прогнозата е лоша.
 
 
За степенуване на тежестта на раковото израждане на клетките е въведена системата Gleason Score, която дава цифрова оценка на степента на диференциация и до голяма степен предопределя бъдещия терапевтичен подход.
  • Gleason Score
- от 2 до 4 – високо диференциран карцином – добра прогноза;
- от 5 до 7 – умерено диференциран карцином;
- от 8 до 10 – ниско диференциран карцином – недобра прогноза;