Остеоартроза

Сътрудници

Начало  »  Факултети  »  Остеоартроза  »  Сътрудници


СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ” е учредена през месец юни 2010г. и е регистрирана по закона за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Създаването на АПРА е ествествен резултат от съществуващата остра нужда от защита на интересите на пациентите, страдащи от ревматоиден артрит, за леснодостъпна терапия, отговаряща на съвременните световни стандарти.

ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА

  • Осъществяване на широка обществена информираност и ангажираност за разрешаване проблемите на пациентите, страдащи от ревматоиден артрит.
  • Осигуряване на възможности за взаимопомощ между пациентите, техните семейства и близки, да представим сериозността на заболяването, да видим живота отблизо с болестта и да се научим да живеем с нея.
  • Защитаване правата на пациентите с РА пред държавните и общински органи в страната, в това число съдействие за осигуряване на финансово подпомагане на лица засегнати от заболяването.

Управително тяло

Председател – г-жа Роза Чеглайска

Член на УС на АПРА – Анета Драганова

Контакти

Адрес: София, район „Красно село”, жк. „Лагера”, бл. 55, вх. Б, ап. 19
Телефони: 0888 56 35 01; 0899 61 07 15
Еmail: office@apra-bg.org

http://www.apra-bg.org/