Остеоартроза

Начало  »  Факултети  »  Остеоартроза
Остеоартрозата се характеризира с настъпващи дегенеративни промени в ставния хрущял и последващо разрастване на костната тъкан. Според различни проучвания, между 12-15% от населението страда от остеоартроза, а при хората над 70-годишна възраст процентът скача на 50-70%.
 
В световен мащаб и в България броят на хората страдащи от остеоартроза постоянно се увеличава, поради стресовия и модернизиран начин на живот, водещ до заседнал живот, липса на достатъчна физическа активност и затлъстяване
 
Хората подценяват проблема остеоартроза – отиват на лекар в напреднал стадий на заболяването. Ненавременното и неправилно лечение може да бъде причина за сериозни деформации и дори инвалидизация.
 
При това заболяване голяма част от хората се самолекуват с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), а около 70% от тях не са запознати със страничните ефекти от действието им върху стомаха. Хората трябва да знаят рисковете от употребата на НСПВС върху стомаха и необходимостта от прилагането на терапия, която овладява болката в ставите, но и прeдпазва стомашната лигавица.
 
Именно затова Национална пациентска организация реализира проект, насочен към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с остеоартроза, която да позволява посредством индивидуални обучителни беседи с пациента и прозвъняване от представители на Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит, да се контролира направеното обучение на пациента и да подобри придържането към терапията на тези пациенти. 
 
Принцип на обучението в рамките на факултета
 
Принципът на провеждане на проекта е в реализирането на обучителни беседи за пациентите, които ще се провеждат от медицински специалисти – ортопеди и невролози.
 
С цел проследяване ефекта на проведената от специалиста беседа, няколко дни след обучението пациентът е прозвъняван от представител на пациентската организация – Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит”, който му задава няколко контролни въпроса. 
 
Целта е да се следи дали пациентът се придържа към назначеното лечение, дали има проблеми и дали е доволен от направеното му обучение. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента. 
 
Идеята на системата е да осигури приемственост в лечението на пациенти, които са посетили специалист невролог или ортопед и са диагностицирани с остеоартроза, да се представи проблемът в пълнота и на разбираем за пациента език. Основните акценти в рамките на обучението ще бъдат:
  • Сериозността на заболяването остеоартроза (ненавременното и липсата на правилно лечение може да доведе до сериозни деформации) 
  • Рисковете от употребата на НСПВС върху горния гастроинтестинален тракт.
  • В случай на прилагане на терапия е необходимо такава, която овладява болката в ставите, но и предпазва стомашната лигавица.
  • Значението на придържането към предписаната от лекар терапия от гледна точка на справяне с проблема и превенция на прогресиране на заболяването.
Обучителните беседи започнаха в началото на октомври и продължиха до средата на месец ноември, като обучители бяха 50 медицински специалисти – невролози и отропеди от цяла България.
 
Пациентите, които са включени в проекта, са със следните характеристики - пациенти с остеоартроза и такива, при които се наблюдава риск от развитие на НСПВС-индуцирани язви на стомаха и/или дванадесетопръстника.
 
Всеки обучен пациент по програмата получава
 
В рамките на обучителната беседа, специалистът предоставя на пациента информационен материал – обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за пациента език цялостна информация за заболяването, начините за лечение и минимизиране на рисковете.
 
С включването си във факултета Остеоартроза пациентът се запознава със следната информация:
  • В България няма точна статистика за заболеваемостта - между 12-15% от населението страда от остеоартроза, а над 70-годишна възраст - между 50-70%.
  • Остеоартрозата се характеризира с настъпващи дегенеративни промени в ставния хрущял и последващо разрастване на костната тъкан.
  • При ненавременното и неправилно лечение остеоартрозата може да причини сериозни деформации, които да окажат влияние върху подвижността на човека.
  • Ставните заболявания не са лечими дефинитивно. Не могат да бъдат изкоренени и премахнати завинаги. Затова целта на терапията е да се подбере добра комбинация от лекарства и терапевтични методи, които да овладеят болката в ставите и да забавят прогресията на болестта за възможно най-дълъг период.
  • Основният симптом, водещ до дискомфорт и влошено качество на живот е болката. 
  • При прилагането на медикаментозно лечение се цели максимално голям ефект на премахване на болката и подобряване качеството на живот, забавяне дегенерацията на ставния хрущял.