Хемангиоми при кърмачета

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение на хемангиоми в ранна детска (кърмаческа) възраст

 

Само около един на всеки десет хемангиома трябва да бъде лекуван. В проблемните зони все пак е възможно да се появят усложнения като загуба на функции или разязвяване, което изисква започването на лечение колкото е възможно по-бързо (проблемни зони са например лицето, аналната или гениталната област, кожните гънки като например мишниците или врата). Нуждата от бърза интервенция е особено належаща при хемангиоми, разположени на нивото на очите, устните или носа. Навременното лечение има и естетически и психологически аспект, тъй като намалява вероятността от видими остатъчни белези по тялото.Ето защо решението за необходимостта от лечение на детския хемангиом се взима индивидуално за всеки случай.

Лечение е наложително при:

  • животозастрашаващи усложнения
  • неуправляемо разязвяване
  • функционални ограничения (например намалено зрително поле, нарушено дишане и др.)
  • рискове от трайно обезобразяване

Ако едно или повече от описаните обстоятелства са налице, лечението трябва да започне възможно най-бързо.

ВИДОВЕ ЛЕЧЕНИЕ

Медикаментозно лечение с бета-блокери

Една относително нова терапевтична възможност, която намалява хемангиомите във фазата им на растеж. Тя има много добър профил на ефикасност и сигурност и се назначава от специалист.

Лечение с лазер

Пулсовият лазер може да се използва при най-големите хемангиоми, но е необходима краткотрайна общо упойка. Поради малката си дълбочина на проникване (около 0,7 mm), това лечение не е подходящо за хемангиоми, които се разпростират в по-дълбоките слоеве на тъканта.

Оперативно лечение

Като се имат предвид добрите резултати, постигани с другите видове лечение, оперативната намеса се прилага в конкретни случаи. Тя е опция при остри случаи, в които например има риск от загуба на функциите на някой орган или е метод на избор при късно диагностициран хемангиом, за който не може да се приложи медикаментозна терапия.

Криотерапия

Малките плоски хемангиоми (до максимално 1 см в диаметър) могат да бъдат лекувани с криотерапия. Понякога се налага локално обезболяване на кожата, но то невинаги е необходимо. Важното е криотерапията да се използва в подходящия момент, тъй като дълбочината й на проникване е само около 2 mm.

Какви са възможностите за последващо лечение?

След лечението остатъците от хемангиома, белезите или силното пигментиране могат, в зависимост от ситуацията, да бъдат оперирани или третирани с лазер. Препоръчва се това да се направи преди училищна възраст. Най-подходящият метод се определя за всеки отделен случай.

Лечението трябва да бъде започнато от лекар с опит в диагностицирането, лечението и проследяването на детския хемангиом, в контролирана клинична обстановка, разполагаща с адекватна апаратура за преодоляване на страничните ефекти, включително и тези, които изискват спешни мерки.