Диабет тип 2

Среща с доктора

Начало  »  Факултети  »  Диабет тип 2  »  Среща с доктора
ВАШИЯТ ЛЕКАР – ВАЖЕН ПАРТНЬОР В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 
Никой не познава Вашите симптоми, това как се чувствате, начина Ви на живот и потребностите Ви, по-добре от Вас самите. От друга страна, лекарите притежават необходимите професионални знания, познават медикаментите и имат опит в лечението на диабет тип 2. В този смисъл „експерти” могат да бъдат и лекарите, и пациентите. На принципа „Заедно срещу диабета” сътрудничеството между лекар и пациент е ключът към успешното лечение. При това Вашият лекар е важен партньор и източник на ценна информация. Неговата помощ ще има максимален ефект, ако можете открито да говорите за това какво знаете за болестта си и по какъв начин живеете. Това значи, че също така открито ще обсъждате усещанията си и мотивите, които Ви движат. Така лекарят ще има възможност да събере и да съпостави цялата информация за Вашето заболяване и да прецени нещата по определен начин. Въз основа на това, той ще може да разработи индивидуален план за лечение. Един от ключовите елементи в него е принципът на действие на медикаментите.
 
Заедно с Вашия лекар трябва да обсъдите следните основни въпроси:
 
• Нивото на HbA1c (гликиран хемоглобин)
 
• Нивото на кръвната захар и начина за измерването му
 
• Симптомите на понижено ниво на кръвната захар и какво да правите в
такива случаи
 
• Намаляването на теглото
 
• Контролирането на кръвното налягане
 
• Придружаващите болести
 
• Целите, които трябва да постигнете преди следващия преглед.
 
Освен това, лечебният план предвижда двамата с лекаря да определяте малки и постижими цели за намаляване на телесното Ви тегло и за увеличаване на физическото натоварване. Ползотворният разговор между пациент и лекуващ лекар предполага обсъждане както на малките успехи, така и на неуспехите. Това е важно, за да може лечебният план да се коригира, когато е нужно.
 
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ КОНТАКТА СИ С ЛЕКАРЯ!
 
Когато ходим при лекар, ние не разполагаме с много време и изпитваме известно напрежение. Ако не сме постигнали поставените цели, се чувстваме гузни. Но същевременно подробният и откровен разговор с лекаря е важно условие за качествено медицинско обслужване. Ако искате да извлечете максимална полза от общуването помежду си, трябва добре да се подготвите за разговора си с лекаря. Добре е да имате паспорт на диабетика, календар или дневник, където ежедневно да отбелязвате стой ностите на кръвната захар, оплакванията и симптомите си. Колкото по-точно е описано състоянието Ви, толкова по-ефективна ще е работата на лекаря. В дневника можете да записвате важните препоръки и предписанията относно приемането на медикаментите. Записаната информация не се забравя и Вие ще можете да я ползвате всеки момент. Ако все още не сте получили паспорт на диабетика, при следващото си посещение подсетете своя лекар. За да можете добре да се справяте с болестта, трябва да разполагате с информация за нея. Често трябва да се въоръжите с кураж, за да задавате въпроси, да формулирате очакванията си, да помолите лекаря да говори по-бавно или да се справите с прекалено многото информация. Ще Ви трябва не само кураж, но и откровеност, за да обсъдите с лекаря си информацията относно плана за лечение, който сте съгласували предварително.
 
СПИСЪК НА ВАЖНИТЕ НЕЩА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДА СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА РАЗГОВОР С ЛЕКАРЯ
 
 • Напишете всички въпроси, които бихте искали да зададете на своя лекар
 • Набележете личните си цели
 • Всеки ден отбелязвайте стойностите на кръвната захар
 •  
 • Носете със себе си своя уред за измерване на кръвната захар (глюкомер)
 • Запишете показателите на телесното си тегло
 • Опишете ежедневните си оплаквания и усещания 
 • Водете си дневник за храненето. Когато ходите при лекаря, носете го със себе си.
 
Лекарят може да разработи индивидуална концепция за лечение според Вашите потребности, едва когато се запознае с начина Ви на живот, с хранителното Ви поведение и навици, а също когато прецени нивото на Вашата мотивация за промяна в начина на живот.
 
ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ И ОПИТ
 
Посещението при лекаря дава възможност за обмяна на опит и знания, а също за съгласуване на единно мнение относно подхода към лечението на болестта. Цялата тази информация стои в основата на плана за лечение, който трябва да е съобразен с Вашите интереси, цели и възможности. Освен това, планът трябва да е лесен за изпълнение в ежедневието. Следователно съставянето му е съвместна задача на двама партньори – Вие и Вашият лекар. Заедно Вие си поставяте за цел да постигнете нормализиране на обмяната на веществата и така да намалите риска от заболявания, които се дължат на диабета.
 
Задачата на лекаря е да консултира, да назначи съответните медикаменти и да стимулира пациента при търсенето на собствени решения и пътища за борба с диабета. Въз основа на новите знания, Вие вече сами ще можете да вземате решения относно плана на лечението. Понякога пациентите са склонни да подчинят личните си желания и потребности изцяло на лекарските препоръки. Това може да доведе до възникване на разочарование и у двете страни. 
 
Ако Вашият лечебен план не Ви допада, трябва да кажете това на лекаря си. Откровеният разговор помежду Ви е просто необходим, за да могат да се установят истинските причини за неуспеха. Евентуални косвени причини могат да бъдат: 
 • липса на определени навици
 • недостатъчна подкрепа от страна на семейството или приятелите
 • конфликт между целите на лечението и целите в живота или просто твърде малкото време.