Диабет тип 2

Начало  »  Факултети  »  Диабет тип 2

Захарният диабет тип 2 е заболяване, разпространяващо се с ускорени темпове в цял свят. Все повече хора страдат от тази болест на цивилизацията. Диабетът не ни връхлита внезапно, нито пък изведнъж можем да постигнем нормализиране на нивото на кръвната захар.

Захарният диабет се счита за едно от най-сериозните социално-значими заболявания в световен мащаб. Според различни данни към днешна дата около 160 млн. души в света страдат от диабет, като тенденцията за неговото разпространение нараства стремително. Данните за заболеваемостта в България сочат, че диабетиците са около 520 000, като приблизително около 300 000 от тях не знаят, че страдат от това заболяване или че се намират в предиабетно състояние.

Това е една от причините Национална пациентска организация да стартира проект, насочен към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с диабет тип 2. Основни елементи от този факултет ще бъдат индивидуални обучителни беседи с пациента, прозвъняване от кол центъра на НПО и безплатно изследване на гликирания хемоглобин. По този начин ще се създаде възможност да се контролира направеното обучение на пациента и да подобри придържането към терапията на тези пациенти. 

Принцип на обучението в рамките на факултета

Принципът на провеждане на проекта е в реализирането на обучителни беседи за пациентите, които ще се провеждат от медицински специалисти – ендокринолози и общопрактикуващи лекари.

След като премине обучението в кабинета на специалиста, пациентът попада в една система за проследяване на състоянието. Основно звено в тази система е действащ специализиран call center, обслужван от медицински лица, който ще направи 2 прозвънявания на включените в програмата пациенти. Те ще му задават няколко контролни въпроса и на 6-я месец ще му напомнят за безплатното изследване на гликиран хемоглобин.

Целта е да се следи дали пациентът се придържа към назначеното лечение, дали има проблеми и дали е доволен от направеното му обучение. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента.

Идеята на системата е да осигури приемственост в лечението на пациенти, които са посетили лекар и са диагностицирани със заболяването диабет тип 2,да се представи проблемът в пълнота и на разбираем за пациента език. Основните акценти в рамките на обучението ще бъдат:

•       Сериозността на заболяването диабет 2 (ненавременното и липсата на правилно лечение може да доведе до сериозни усложнения);

•       Значението на придържането към предписаната от лекар терапия;

•       Възможни усложнения при самоинициативно прекъсване на терапията.

Обучителните беседи ще започнат от месец септември и ще продължат до края на месец октомври, като обучители по проекта ще бъдат над 60 лекаря – ендокринолози и общопрактикуващи лекари от цяла България.

Хората, които ще бъдат обучавани по програма са както новодиагностицирани пациенти с диабет тип 2, така и пациенти, при които заболяването вече е било установено.

Всеки обучен пациент по програмата получава

В рамките на обучителната беседа, лекарят предоставя на пациента информационен материал – обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за пациента език цялостна информация за заболяването диабет тип 2, начините за лечение и контролиране на заболяването.

 

След края на шестия месец на всеки пациент ще бъде дадена възможност за безплатно изследване на гликирания хемоглобин, което поради спецификата на заболяването се налага да се прави 4 пъти в годината. Пациентите ще бъдат насочвани към лаборатории, в които ще могат да си направят изследването безплатно.

В рамките на обучението при лекаря всеки пациент ще получа този талон, с който ще може да си направи безплатното изследване.

 

Изтегли ръководството за пациенти

Изтегли ръководството за пациенти