Рак на млечната жлеза

Mетастазиране

Начало  »  Факултети  »  Рак на млечната жлеза  »  Mетастазиране

Метастазите са групи туморни клетки, които се разсейват в тялото и се настаняват на места различни от тези, където първоначално е възникнал туморът. Дори и локализиран (установен) като метастазен, раковото заболяване подлежи на лечение.

 Метастазите също подлежат на класифициране:

  • Лимфни или ганглионарни метастази

Туморните клетки се намират в лимфните ганглии (по лимфен път). Счита се за локален тип заболяване, което може да бъде излекувано напълно.

                

Тумор - Лимфна жлеза                                 Лимфен ганглий

  • Далечни метастази

Туморните клетки, пренасяни чрез кръвта (по кръвен път), се локализират и в други органи или части на тялото (бял дроб, черен дроб, кости, мозък).

              

                            Тумор - Кръв                                Ракова клетка