Рак на млечната жлеза

Рак на гърдата

Начало  »  Факултети  »  Рак на млечната жлеза  »  Рак на гърдата

 

Ракът на гърдата е онкологично заболяване, при което здрави клетки от млечната жлеза дегенерират и се трансформират в туморни, като се делят и мултиплицират по-късно, докато се превърнат в тумор.

Вътрешната част на гърдата се състои от серия млечни жлези с по-голям и по-малък размер, свързани помежду си посредством фини каналчета (галактофори), които имат наподобяват разклонения.

 

Млечни жлези - каналчета галактофори

 

Понастоящем са известни повече биологични и генетични аспекти на клетките, които причиняват рака на гърдата, в сравнение с близкото минало. Това познание позволява да се планира лечението на пациента, на базата на тези биологични и генетични аспекти на клетките. В зависимост от тези характеристики, които са отговорни за различните проявления на заболяването, можем да установим по-висока или по-ниска тенденция към:

  • повторно проявление;
  • разсейване;
  • по-голяма или по-малка чувствителност към различните видове лечение (химиотерапия, хормонална терапия, лъчетерапия и моноклонални антитела).