Рак на млечната жлеза

Лечение

Съществуват различни методи,посредством които може да бъде лекуван ракът на гърдата:

 • хирургично лечение
 • лъчетерапия
 • химиотерапия
 • хормонална терапия
 • биологична терапия

Мултидисциплинарният екип, съставен от онколози, хирурзи, експерти по патология на млечните жлези (сенолози), гинеколози и лъчетерапевти, ще бъде този, който във всеки един конкретен случай ще вземе решение, в зависимост от стадия, характеристиките на тумора, здравословното състояние на пациентката и др.

1.     Хирургично лечение

  

Хирургичното лечение при рак на гърдата се състои в изрязване на тъканта, засегната от тумора и необходимата съседна част, но в зависимост от степента на засегнатост и преценката на мултидисциплинарния екип, хирургическата операция може да бъде няколко вида:

 • Туморектомия

Това е лечение от органосъхраняващ тип, което се състои в изрязването на тумора, заедно с необходимата част от здравата тъкан. Може да се приложи също така и сегментектомия, което е изрязване на по-широк сегмент от жлезата.

Туморектомията винаги се допълва от аксиларна лимфна дисекция (отстраняване на лимфните възли от мишницата на засегнатата гърда)и лъчетерапия, като се извършва само когато характеристиката на изрязването позволява да се запази гърда с подходяща големина и форма и са налице някои условия, които гарантират максималното излекуване.

Много е разпространена практиката известна като селективна биопсия на стражевия лимфен възел, която се състои в изрязване само на един лимфен възел, специално избран. Взетият лимфен възел служи за извършване на анализ и проследяване на засегнатите тъкани. Ако няма признаци за ракови клетки, не е необходимо изрязването на останалите аксиларни лимфни възли.

 • Мастектомия

В наши дни най-често използваната практика е така наречената модифицирана радикална мастектомия, която позволява да се съхранят гръдните мускули, с цел улесняване на последващата естетическа реконструкция.

2.  Лъчетерапия

           

Чрез лъчетерапията се цели разрушаването на възможните ракови клетки в зоната, където се прави. Прилагането й е задължително след проведено хирургично лечение от органосъхраняващ тип.Понякога се използва като допълнение към мастектомията.

Има две форми на лъчетерапия:

 • Външна- Това е най-често прилаганият метод. Обикновено се прави на кратки дневни сесии, като в нито един момент няма пряк контакт между тялото на пациента и машината, с която се провежда лечението. Има различни източници на лъчение: кобалт-терапия, ускорител на електрони и др., които се прилагат по показания на специалиста.
 • Вътрешна- Това е лъчетерапия, известна под името брахитерапия и се състои в поставянето на радиоактивни вещества близо до или вътре в тумора (или в зоните, където има съмнение, че може да има туморни клетки). Тези вещества се премахват след няколко дни. Като лечение, вътрешната лъчетерапия има предимството, че е много конкретно локализирана и продължава кратко време.

Преди започване на лъчетерапевтичните сесии трябва да се извърши тестване, наречено „симулация”, което се състои в определяне на частите от тялото, които трябва да се третират.

 Нежелани ефекти

При някои хора се наблюдават странични ефекти от прилагането на лъчетерапия – тя може да провокира раздразнение на кожата в облъчваната зона. Онкологът-лъчетерапевт ще Ви информира за подходящи медикаменти, които ще минимизират страничните ефекти.

3.  Химиотерапия

                    

Лечението с химиотерапия се състои в изписване на медикаменти, обикновено за приложение по интравенозен път, с цел елиминиране (като допълнение на локалното хирургично лечение и радиотерапията) на раковите клетки, които могат да съществуват в цялото тяло. При нея се използват различни медикаменти в последователен ред. Всяка една от тези последователности е известна като цикъл на лечение.

Вече съществува химиотерапевтично лечение, което може да бъде изписвано за прием през устата.

Вторични ефекти

Медикаментите, които се изписват при химиотерапия по своята същност са токсични – те убиват раковите клетки (успяват да ги разрушат или предотвратяват тяхното възпроизвеждане). Без съмнение, тези медикаменти също така оказват влияние (макар и в по-малка степен) на нормалните клетки.

Именно затова е възможно да се наблюдават и сериозни странични ефекти от прилагането на подобно лечение. Като такива трябва да се посочат:

 • Повръщане- проявява се при някои хора. Положителен факт е, че вече има широка гама медикаменти, които могат да предотвратят или смекчат това състояние.
 • Падане на косата е често срещана реакция, която зависи от използвания медикамент. Хубавото е, че косата винаги пораства отново.
 • Дефицит на бели кръвни телца (неутропения). Това е сериозен проблем, тъй като е показателно занамаляване на защитните сили на организма.
 • Диария, язви в устата и в храносмилателния апарат, сърдечни нарушения.
 • Прекъсване на менструацията (аменорея) или по-ранно настъпване на менопаузата.

За всички тези вторични ефекти трябва да се консултирате с лекуващия Ви лекар.

4.  Хормонална терапия

Както вече посочихме, в главата за различните видове ракови заболявания, начините на лечение в наши дни се планират в зависимост от биологичните и генетични аспекти на клетките, които причиняват рак на гърдата. Когато тези клетки съхранят способността да отговарят на хормоналните промени, те могат да бъдат атакувани, ако хормоните, които стимулират техния растеж се потиснат или се назначат медикаменти, които да неутрализират техния ефект върху растежа.

Най-често използвани медикаменти:

 • Tamoxifen представлява хормонално лечение, често използвано при рака на гърдата. Този медикамент избягва действието на естрогените върху клетката, блокирайки техния рецептор, с цел засегнатите от рака клетки да не продължат да се делят.
 • Инхибиторите на ароматазата не позволяват да се формират естрогени и поради това, да действат върху клетките. Използват се само за жени след менопаузата.

Хормоналната терапия може да се прилага чрез перорално приложение на медикаменти или инжекционно въвеждене.

Вторичните ефекти на хормонотерапията са подобни на симптомите на менопаузата, т.е. горещи вълни, нервност, болки в ставите и др. Съществува възможност за използване на други хормонални съставки в някои конкретни случаи.

Хормоналната терапия се изписва на онези пациентки, които имат позитивни хормонални рецептори, приблизително между 60 и 70% от общия брой диагностицирани с рак на гърдата.

5.  Биологична терапия

                                          

Биологичната терапия се провежда чрез прилагането на медикаменти, чието действие е ориентирано специално към раковите клетки и пречи на тяхната способност за растеж. Страничните ефекти са по-малко, като позволяват по-добро качество на живот на пациента по време на лечението.

 • Антиангиогенни медикаменти- действат върху протеините, необходими за растежа на съдовете захранващи тумора.

Новите изследвания върху протеините или информационната рибонуклеинова киселина са възможни пътища за развитие на нови терапевтични стратегии в бъдеще