Рак на млечната жлеза

Диагностика

Начало  »  Факултети  »  Рак на млечната жлеза  »  Диагностика

Техниките, които се използват за диагностициране на рак на млечната жлеза, изискват високо качество (специални апарати и професионалисти, експерти по въпросите на патологията на гърдата).

Използване на една или друга, или на няколко комбинирани техники ще зависи от преценката на специалиста, който също така трябва да информира пациента относно причините за избора на конкретната диагностична процедура.

  •  Мамография

Мамографията е изследване, при което се използват възможностите на рентгенови лъчи с ниска мощност, за локализиране на анормални части от гърдата. Облъчването при тази техника не предполага никакъв риск и може да локализира тумори, които са твърде малки за да бъдат засечени при пипане.

Една висококачествена мамография, заедно с медицински преглед на гърдите, е най-ефективният метод за ранно установяване на рака на гърдата.

  •  Ехография

Това е метод на изследване, при който се използват ултразвукови вълни, които преминават през тъканите и се визуализират органите и евентуални изменения в тях. Чрез нея могат да се диференцират туморите, образувани от течност (кисти) от твърдите образувания. Ехографията е преглед, който дава много информация, преди всичко при жените под 30 години.

   

  • Биопсия

След като веднъж бъде установен туморът чрез една или няколко от посочените техники, трябва да се направи биопсия за потвърждаване на диагнозата. Тя се състои в извличане на микроскопска проба от тъканта, което може да се направи чрез пункция със специални игли или чрез хирургическа манипулация.

В отделението за патологична анатомия ще се определи степента, типът и разпределението на туморните клетки, както и оценката на хормоналните рецептори и на гена HER2. Тези биологични характеристики предоставят много информация относно вида на заболяването и съответно дават насоки за най-подходящия начин за лечение на всеки конкретен случай.

     

  •  Ядрено-магнитен резонанс

Магнитно резонансното изследване се базира на принципа на магнитната индукция. С помощта на мощен магнит, в тялото на пациента се индуцират трептения. Със специални датчици се засича затихването на трептенията, което е различно в различните тъкани, тъй като те са с различен атомен състав. След това данните се обработват компютърно, за да се получи реконструираният вече образ.

  • Кръвно изследване - позволява да се прецени състоянието на пациента, както и състоянието на различните туморни маркери, специфични за рака на гърдата.
  • Рентген на гръден кош- помага да се определи вероятното разпространение на заболяването до белите дробове.
  • Костна сцинтиграфия- това изследване е полезно с цел изключване на костни метастази.

В зависимост от случая, могат да бъдат необходими други допълнителни изследвания като КАТ (компютърна аксиална томография) и ПЕТ (позитрон-емисионна томография), за допълване на изследването за евентуално разпространение на заболяването.