Рак на млечната жлеза

Видове

Туморното образувание в гърдата може да се диференцира, в зависимост от някои конкретни показатели, които са:

1.    В зависимост от степента на инвазия(разпространение само в тъканта на гърдата), туморът може да бъде:

 • In situ- Локализира се в рамките на галактофорните каналчета, които  пренасят кърмата до зърното.
 • Инфилтриращ- Разрушава галактофорното каналче и завладява мастната тъкан на гърдата, която обкръжава каналчето. Клетките могат да достигнат до малките кръвоносни и лимфни съдове на гърдата.

2.    В зависимост от мястото, където възниква туморът и вида на клетките, които го съставят, туморът може да бъде:

 • Лобуларен– този вид тумор възниква в жлезите, произвеждащи кърма.
 • Дуктален– този вид тумор се характеризира с наличие на анормални клетки в обвивката на някой млечен канал.
 • Медуларен–при този тумор раковите клетки са групирани.
 • Колоиден-това е вид инфилтриращ дуктален карцином.
 • Тубуларен-друг вид инфилтриращ дуктален карцином.
 • Инфламаторен–при този тумор раковите клетки блокират лимфните съдове на кожата, което води до състояние, наподобяващо възпаление на гърдата.

3.    В зависимост от биологичните и генетичните характеристики на клетките - състоянието на хормоналните рецептори и наличието на рецептор HER2, туморите се класифицират на:

 • Базално-епителен-Характеризира се с липсата на естрогенен рецептор (RE) и HER2 отрицателен..
 • HER2 положителен-Характеризира се с висока изразителност на рецептора HER2.
 • Луминален А-Характеризира се с висока изразителност на RE.
 • Луминален В и С-Характеризира се с ниска до умерена изразителност на специфични гени, включително тези от група RE.