Рак на млечната жлеза

Начало  »  Факултети  »  Рак на млечната жлеза

Онкологичните заболявания са една от водещите причини за смъртност в съвременното общество.

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. То представлява онкологичен процес, при който здрави клетки от млечната жлеза дегенерират и се трансформират в туморни, като се делят и мултиплицират, докато се превърнат в тумор.

С реализирането на този обучителен проект се цели да се създаде програма, която от една страна да помага на пациента да разбере повече за болестта и да развие у себе си умения за преодоляване на кризата и приемане на болестта, така и да има ефекта на профилактика – спомагаща за предотвратяване на рецидиви.

Принципът на програмата се организира около реализирането на семинарни обучения на пациенти, проведени от екип от медицински онколог, медицинска сестра и обучен представител на Национална пациентска организация за пациенти от съответното лечебно заведение.

Обучителните модули по този факултет ще бъдат реализирани в рамките на 5 месеца, едновременно в различни онкологични лечебни заведения от мрежата на организираната онкологична помощ.

Програмата предвижда и работа в група върху емоционалните преживявания, предизвикани от спецификата на заболяването, съчетана с изясняване и обучение в някои от основните насоки и подходите за включване на пациента като активен участник в лечението. 

Изтегли ръководството за пациенти.