Остър коронарен синдром

Сътрудници

Асоциация „Сърце” е първата в България организация на пациенти с кардиологични заболявания и е учредена в края на 2011 година като обединение на пациенти с кардилогични заболявания. Регистрирана е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Формирането на Асоциация „Сърце” е в резултат на необходимостта от създаването на организация, която да е насочена към най-многобройната група от пациенти – тези с кардиологични заболявания.

Цели пред Асоциация „Сърце”:

  • Провеждане на информационни обучителни кампании - предоставяне на изчерпателна и достъпна информация на обществеността за кардиологичните заболявания. Провеждане на различни инициативи на обществени места, по време на които ще се раздават информационни материали по темата и ще се правят скринингови акции;
  • Създаване на диалог между пациенти и държавните институции по въпросите на кардиологичните заболявания, с цел защитаване правата на пациентите с подобен тип заболявания, налагане на стандарти;
  • Създаване и поддържане на връзка със съсловни и неправителствени организации - сътрудничество с Дружеството на кардиолозите в България, както и с други съсловни и неправителствени организации, които защитават правата на пациентите в България и в чужбина;
  • Международно сътрудничество в други пациентски организации и взаимстване на добри практики.

Организацията работи активно в посока насърчаване на профилактиката и си сътрудничи ефективно с различни съсловни организации и неправителствени организации.

Първата кампания на Асоциацията е „Пази сърцето си!” и се реализира съвместно с Дружеството на кардиолозите в България и Национална пациентска организация. Кампанията цели да даде гласност на проблема за кардилогичните заболявания и да насърчи редовната профилактика сред високорисковите групи.

Лице за контакти: Мария Димитрова- председател;

Телефон:0878 81 53 13

Адрес: София, ул. „Любен Каравелов” №3, ет.3, ап.5
Email: office@sarce.bg,

www.sarce.bg