Остър коронарен синдром

Рискови фактори

Начало  »  Факултети  »  Остър коронарен синдром  »  Рискови фактори

Медицината разполага с ясни познания за рисковите фактори, чиято съвкупност води до поява и ускорено развитие на атеросклеротичния процес. Има рискови фактори, върху които може да бъде оказвано влияние и такива, които не могат да бъдат променени.

Рискови фактори, които не могат да се контролират са:

 • Възраст;
 • Пол - мъже над 45 години и жени над 55 години са с повишен риск от сърдечносъдови заболявания;
 • Наличие на роднини със сърдечносъдови заболявания - мъжете преди 55 години и жените преди 65 години са с повишен риск от сърдечносъдови заболявания;

Тези рискови фактори не могат да бъдат контролирани, но наличието им при определени пациенти повишава значително техния сърдечносъдов риск .

Особено внимание заслужават рисковите фактори, които могат да бъдат контролирани:

 • Високо кръвно налягане;
 • Висок холестерол;
 • Захарен диабет;
 • Тютюнопушене;
 • Затлъстяване;
 • Обездвижване;

Разгледани в съвкупност, няколко са основните характеристики на атеросклеротичния процес:

 • Дългият латентен период и доброто познаване на рисковите фактори дават възможност за провеждане на адекватни профилактични мерки.
 • Липсата на контрол на рисковите фактори води до изява на усложнение на атеросклеротичния процес.
 • По своята същност процесът е дифузен и засягането на една съдова област е индикация за провеждане на изследване на състоянието и на други съдови зони.