Остър коронарен синдром

Профилактика

Начало  »  Факултети  »  Остър коронарен синдром  »  Профилактика

От съществено значение е изграждането на правилна профилактична стратегия, насочена към съвкупността от рискови фактори, стоящи в основата на развитие на атеросклеротичния процес. С оглед провеждане на реална профилактика, водеща до намаляване риска от сърдечносъдови заболявания, е необходимо всеки пациент да познава и активно да участва в лечебния процес.

Какво трябва да знаем за холестерола?

Високият холестерол повишава риска от сърдечносъдови заболявания. Понижаването на холестерола е важно за всички - независимо дали са млади или възрастни, мъже или жени, страдащи от сърдечносъдови заболявания или не. Чрез понижаване на холестерола се намалява рискът от евентуално сърдечносъдово заболяване. Добрата новина е, че нивата на холестерола могат да се контролират.

  • Какво представлява холестеролът?

Холестеролът е мастно вещество. Това означава, че не се разтваря в кръвта. Следователно холестеролът се нуждае от специален начин, по който да се придвижва по цялото тяло. Тази "транспортна" система се състои от два вида „превозвачи":

· липопротеини с ниска плътност (LDL) – „лош” холестерол;

· липопротеини с висока плътност (HDL) – „добър” холестерол.

Важно е да се разбира разликата между тези два вида холестерол и как високите нива на LDL-холестерола и ниските нива на HDL-холестерола увеличават риска от инфаркт, сърдечни заболявания или инсулт.

Липопротеините с ниска плътност (LDL) пренасят холестерола от черния дроб, (където се произвежда) чрез кръвта до клетките. LDL-холестеролът е наречен „лош” холестерол, защото докато се движи през тялото повишеният LDL-холестерол се отлага по вътрешната страна на стените на артериите, което ги прави по-тесни и по-малко гъвкави. Това състояние е известно като атеросклероза и именно то увеличава възможността за инфаркт, сърдечносъдово заболяване или инсулт. Ето защо нивото на LDL-холестерола трябва да бъде ниско.

Липопротеините с висока плътност (HDL) връщат излишния холестерол, който не е необходим на кръвта, обратно към черния дроб. Причината HDL-холестеролът да се нарича „добър” е фактът, че HDL-холестеролът премахва лошия холестерол от кръвта. Някои експерти смятат, че HDL-холестеролът може дори да премахва излишния холестерол от стените на артериите. Това е причината да се смята, че е необходимо нивото на HDL-холестерола да бъде високо.

  • Каква е ролята на холестерола за развитието на сърдечносъдовите заболявания?

Когато са регистрирани повишени нива на лошия холестерол в кръвта (хиперхолестеролемия), рискът от инфаркт, сърдечни заболявания и инсулт се увеличава. Прекалено големите количества на LDL-холестерол, които са останали в артериите, включително и в малките артерии, се отлагат под формата на мастни отлагания (плака) и ги стесняват. Твърде често плаката се разрушава и съдържимото се освобождава в артерията. Това води до образуване на тромб, който блокира движението на кръвта.

Този процес се съпровожда от болка в гърдите (стенокардия). Блокирането на артерия, свързана със сърцето, е причина за инфаркт.

Високият холестерол сам по себе си не показва признаци за присъствието си, което пречи на много хора да разберат, че всъщност имат висок холестерол. Ето защо е важно всеки да знае какви са нивата на холестерол, защото понижаването на холестерола, ако е твърде висок, може да намали риска от развитие на сърдечносъдови заболявания и вероятността за инфаркт или инсулт.

  • Какви са оптималните нива на холестерола, които трябва да поддържаме?

Измерването на холестерола в кръвта включва обикновен кръвен тест. Кръвта се взема от вена на ръката и се изпраща в лаборатория за анализ. Възможно е също така кръвта, взета от пръста чрез убождане, да се анализира в кабинета на лекаря. Холестеролът се измерва в mmol/L.

За да се сведе до минимум рискът от бъдещ сърдечносъдов инцидент, е необходимо нивата на общия холeстерол и на LDL-холестерола да бъдат както следва:

·  При липса на клинично изявено сърдечносъдово заболяване общият холестерол трябва дa бъде по-нисък от 5.0 mmol/L. Показателите на LDL-холестерола от своя страна трябва да са по-ниски от 3.0 mmol/L.

ВАЖНО:

Ако имате диагностицирано сърдечносъдово заболяване (исхемична болест на сърцето, преживян инфаркт, диабет и др.), нивата на общия холестерол не бива да надхвърлят 4.5 mmol/L ( при възможност по-ниски от 4,0 mmol/l).Нивата на LDL-холестерола трябва да бъдат под 1.8 mmol/L.

 

Какво трябва да знаем за кръвното налягане?

Независимо дали кръвното налягане е нормално или високо, важно е то да се следи регулярно. Около 90% от хората развиват артериална хипертония през живота си. Много от тях не са информирани, че имат високо кръвно налягане. По тази причина артериалната хипертония се нарича „тихия убиец”. Единственият начин да се постави диагнозата е да се измери кръвното налягане. Това може да се извърши от медицинско лице и от самия пациент. Съвременните електронни апарати предлагат не само удобство при измерването, но са и достатъчно точни. Задължително условие е те да са клинично валидирани (удостоверява се чрез съответен сертификат).

  • Какви са ползите от проследяване на кръвното налягане от пациента?

Регулярното измерване на кръвното налягане от самия пациент (т. нар. домашно кръвно налягане) и воденето на дневник на измерените стойности може да бъде много полезно. Тази информация би помогнала на лекаря да разбере дали пациентът е в риск от развитие на артериална хипертония и до колко кръвното налягане е оптимално контролирано с медикаменти. Тя улеснява лекаря в откриването на две интересни форми на артериална хипертония - маскирана хипертония и на хипертония на „бялата престилка”.

С термина маскирана хипертония се означава феноменът, при който измереното кръвно налягане в лекарския кабинет е нормално, а в други условия (у дома, на работа) е високо. Маскираната хипертония е свързана с висок риск от усложнения, защото неразпознатото високо кръвно налягане не се лекува.

Хипертонията на „бялата престилка” е обратният феномен – в лекарския кабинет кръвното налягане е високо, а в друга (немедицинска) среда е нормално. Въпреки че тези хора не покриват критериите за артериална хипертония, този феномен не е безобиден и при тях трябва регулярно да се проследява кръвното налягане, тъй като една част от тях развиват хипертония.

  • Какви са ползите от поддържане на нормално кръвно налягане?

Намаляването на кръвното налягане само с 10/50 mm Hg намалява риска от развитие на:

·  сърдечна недостатъчност с 50%;

·  от инсулт с 38%;

·  от миокарден инфаркт с 15%

·  от преждевременна смърт с 10%.

  • Как да поддържаме нормално кръвно налягане?

Много фактори могат да спомогнат поддържането на нормално кръвно налягане и биха забавили появата на хипертония и нейните усложнения: регулярно измерване на кръвното налягане, увеличаване на физическата активност (30-60 мин./ден), нормализиране на телесното тегло, консумация на повече плодове и зеленчуци, избягване на животински мазнини за сметка на риба, птиче месо и ниско-маслени млечни продукти, ограничаване на солта и алкохола, отказ от тютюнопушене, намаляване на стреса и регулярна употреба на антихипертензивни медикаменти.

  • Какво включва лечението на артериалната хипертония?

Основните класове медикаменти, които подобряват прогнозата при артериална хипертония са:

·  АР-блокери;

·  АСЕ-инхибитори;

·  калциеви антагонисти;

·  диуретици;

·  бета-блокери

Всички те редуцират кръвното налягане в сходна степен, но някои хора получават по-добри резултати с едни медикаменти, отколкото с други. Антихипертензивните медикаменти се различават и по страничните (нежеланите) си ефекти. За това е най-добре лечението да се провежда след консултация с лекар.

Повечето хора имат нужда от комбинация от 2 и повече лекарства, заедно с промяна в начина на живот, за да се контролира оптимално кръвното им налягане. Трябва да се има предвид, че медикаментите проявяват напълно ефекта си едва след 6-8 седмици.След такъв период може да има необходимост от промяна в лекарствената комбинация.

  • Какви са оптималните стойности на кръвното налягане?

За всички хора, кръвното налягане трябва да бъде под 140/90 mmHg. За хора с установено атеросклеротично заболяване (преживени инфаркти, инсулти, стенокардия) или захарен диабет, кръвното налягане трябва да бъде под 130/80 mmHg. Това може да бъде постигнато с намаляване приема на готварска сол, разширяване на двигателната активност и редовен прием на медикаменти с цел достигане посочените прицелни стойности.