Остър коронарен синдром

Начало  »  Факултети  »  Остър коронарен синдром

Сърдечносъдовите заболявания са основна причина за преждевременна смърт в Европа. Те са важен фактор за инвалидизация и водят до нарастване на разходите в здравеопазването. Данните, публикувани от Националния център по здравна информация към Министерство на здравеопазването, разкриват тревожна статистика за сърдечносъдовите заболявания в България:

  • 66% от общата смъртност в България се дължи на исхемична болест на сърцето, в това число остър инфаркт на миокарда, хипертонични болести и мозъчносъдови болести;
  • Всяка година близо 6000 българи умират от остър инфаркт на миокарда;
  • Значително по-висока е смъртността сред мъжете;

Статистиката сочи, че у нас на всеки трима починали души, двама са жертва на сърдечносъдови заболявания.Острият коронарен синдром е опасно и застрашаващо живота състояние. С това понятие се обединяват нестабилната стенокардия и инфарктите. В повечето случаи причината за настъпването на остър коронарен синдром е запушване на кръвоносен съд, който „храни“ сърцето. Запушването най-често е в резултат на образуването на тромб (кръвен съсирек в коронарните артерии).

Защо стартираме този факултет?

Национална пациентска организация, съвместно с Асоциация „Сърце” и специалисти кардиолози, стартира проект за обучение и проследяване състоянието на пациенти, претърпели сърдечносъдов инцидент, които са хоспитализирани и при които е необходима ефективна вторична превенция, с цел намаляване на риска от настъпване на повторен инцидент и смърт.

Пациентите с кардиологични заболявания представляват най-мащабната група в България и именно затова е важно да се акцентира изключително много върху този тип заболявания.

Факултетът Остър коронарен синдром се основава на идеята за създаване на програма, която да осигурява възможност за информационна обезпеченост на пациентите с подобно заболяване, както и да се реализира продължително проследяване на здравословното им състояние.

Целта на подобна инициатива е да се създаде приемственост в лечението на пациенти с подобни проблеми, като се обединят усилията на медицинските специалисти, неправителствените организации и самите пациенти.

Както при другите хронични заболявания, изискващи контрол и стриктен прием на лекарства и ангажимент към строго спазване на лечението, така и при кардиологичните заболявания е необходимо пациентът да подходи съвестно и отговорно към назначената му от специалиста терапия и да не се отклонява самоинициативно от нея.

Именно затова е важно всеки пациент да бъде достатъчно добре информиран, да знае какво представлява неговото заболяване, към кого може да се обърне в случай на нужда, как да реагира при определени обстоятелства и най-важното – неговото здраве зависи най-вече от него самия.

В рамките на факултета Остър коронарен синдром пациентите ще преминават специално обучение за заболяването и ще бъдат проследявани в продължение на 6 месеца.

Изтегли ръководството за пациенти