ХОББ

Лечение

Начало  »  Факултети  »  ХОББ  »  Лечение

Целта при лечението на ХОББ е да се подобри функционирането на белите дробове и да се предотврати появата на изостряне и усложнения на състоянието. В тази насока, спирането на тютюнопушенето и прекъсване контакта със замърсители на въздуха са първите и основни стъпки в лечението на ХОББ.

В зависимост от тежестта на заболяването и симптомите, лечението на ХОББ може да се променя с течение на времето. Съществуват два основни вида лечение на ХОББ: спасителна терапия (или терапия при нужда) и поддържащо лечение. 

Спасителна терапия (при нужда)
 • Краткодействащи лекарства за инхалиране, които осигуряват бързо облекчаване на симптомите (задуха) при необходимост 
 • Не се използват редовно, а само при нужда
 • Имат продължителност на действие 4-8 часа
 
Поддържащо лечение:
 • Дългодействащи лекарства за инхалиране, приемани всеки ден, независимо от това дали имате дихателни симптоми
 • Обикновено се инхалират веднъж или два пъти дневно
 • Имат продължителност на действие между 12 и 24 часа
Най-широко използваните лекарства за поддържащо лечение са инхалаторните бронходилататори и кортикостероиди. 
 
Бронходилататори
 
Бронходилататорите са основната група лекарства, изполвани за облекчаване на симптомите на пациентите с ХОББ. Най-разпространените бронходилататори са β2-агонистите, анти-холинергичните медикаменти и метилксантините. Те се използват самостоятелно или в комбинация с други лекарства. Бронходилататорите спомагат за разширяването на дихателните пътища и подобряват дихателната функция и симптомите на ХОББ. Те също така водят до повишаване на ФЕО1 (форсирания експираторен обем за 1 секунда), който се измерва чрез специален тест, наречен спирометрия, от Вашия лекуващ лекар. 
 
Бронходилататорите могат да доведат до подобрение на:
 • Дишането
 • Качеството на живот
 • Съня (намаление на броя на събужданията през нощта)
 • Физическата активност
 • Намаление на честотата на обострянията
 
Редовното лечение с дългодействащи инхалаторни бронходилататори е по-ефикасно и удобно в сравнение с лечението с краткодействащи инхалаторни бронходилататори. 
 

Инхалаторни кортикостероиди 

"Златният стандарт" при лечението на астма, се използва също и в терапията на ХОББ. Въпреки широкото им разпространение, ползата от тези медикаменти при това заболяване е спорна. Те не забавят прогреса на ХОББ, но намаляват честотата на изострянията и подобряват качеството на живот

С прогресирането на ХОББ можете да почувствате все повече задух. Вашият лекуващ лекар може да вземе решение за комбиниране на повече от едно лекарство, добавяне на друг, различен бронходилататор или друг тип поддържащо лечение, с цел подобряване на дихателната функция.
 
Други лекарства
 
Ако ХОББ се влоши, Вашият лекуващ лекар може да вземе решение за комбиниране на различни видове лекарства. Лечението с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) е за пациенти с по-тежки стадии на ХОББ и/или чести обостряния (екзацербации). Редовното лечение с ИКС води до:
 • Намаляване на честотата на обострянията
 • Подобрение на общото състояние
В допълнение към инхалаторните бронходилататори и ИКС съществуват комбинирани лекарствени продукти, както и медикаменти, приемани през устата.
 • Муко и секретолитици – препарати за втечняване на жилавия секрет в запушените бронхи.
 • Антибиотици – развитието на ХОББ е свързано почти винаги с риск от инфекция на увредените бели дробове. Ето защо, понякога се налага антибиотична профилактика, с оглед избягване на усложнения.
 • Кислородолечение – намира основно приложение при изострени състояния, както и при тежки форми на ХОББ.
Как да получите максимума от своето лекарство?
 
Упражнявайте се с употребата на Вашия инхалатор пред лекуващия Ви лекар или медицинска сестра, за да сте сигурен, че го използвате правилно. Следвайте инструкциите за употреба на инхалатора и питайте лекуващия си лекар за съвет как да проверявате и да сте сигурни, че сте приели напълно дозата от лекарството. 
 
Редовният прием на предписаното ви лекарство е едно от най-добрите неща, които можете да направите за Вашите дробове при заболяване като ХОББ. Ако не го приемате според предписанията на лекуващия Ви лекар рискувате влошаване на заболяването си!
 
Дори и да не усещата пряко ефекта от приема на поддържащото лечение е изключително важно да го приемате регулярно (според предписанията на Вашия лекар), защото то помага на Вашите бели дробове да работят правилно. Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на приеманото инхалаторно лекарство, не се колебайте да попитате Вашия лекуващ лекар за това. Лекарството ще помогне на Вашите бели дробове, но то е само част от Вашето лечение. Направете всичко възможно, за да поддържате добър здравен статус, за да имате по-добър живот.  
 
Провеждайте лечението редовно, без пропуски
 
Наред с физическата активност, хранителния режим и непушенето, спазването на предписаното от Вашия лекар е важна част от лечението на симптомите на ХОББ.
Да се живее с ХОББ може да бъде трудно. Неспазването на лечението или пропускането на прием на лекарството се случва не само при Вас. Ако имате проблеми със спазването на лечението на ХОББ, обсъдете ги с Вашия лекар, за да може той/тя да Ви помогне. Това е важно, тъй като пропуските в лечението могат да влошат дихателните симптоми, да доведат до по-чести приеми в болница и да влошат общото Ви състояние.