ХОББ

Начало  »  Факултети  »  ХОББ

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сред най-разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години и една от водещите причини за смърт. Въпреки това, болестта остава неразпозната и първоначалните симптоми се приемат за нормални – например т.нар. „пушаческа кашлица”.

Макар ХОББ да не е напълно лечим, ранната диагноза и съвременното лечение могат съществено да повлияят на хода на заболяването, като намалят ускорената загуба на белодробна функция. При правилна и навременна диагноза, лечението на пациентите с ХОББ води до значително намаляване на задуха, усложненията и необходимостта от болничен престой, като същевременно се повишава качеството на живот.

Това предполага заболяването ХОББ да бъде контролирано чрез непрекъснато внимание и лична отговорност от страна на пациента към собственото му здраве. Точно затова е важно пациентите с ХОББ да бъдат обучавани по заболяването си – за да могат те да упражняват непрекъснат контрол, да спазват стриктно лечението, да приемат предписаните им медикаменти, да контролират рисковите фактори и да ги избягват.

Това е и една от целите на Национална пациентска организация, която се насочи към този проект. През месец октомври 2013 г. стартира факултет „ХОББ” в рамките на програмата „Университет за пациенти”. Основен елемент от факултета ще бъде реализирането на обучителна програма, която ще се провежда чрез индивидуални обучителни беседи от специалисти пулмолози.

Като съпътстващи активности ще бъдат провеждани: прозвъняване на пациентите от колцентъра на НПО (на първия и на шестия месец след направеното обучение) и провеждането на безплатна контролна беседа още на първия месец, с цел проследяване на състоянието и необходимост от промени в терапията.

В програмата участват 51 пулмолога от градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велинград, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Разлог, Самоков, Сандански, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Тетевен, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Принцип на обучението в рамките на факултета

Обучението на пациентите ще се провежда на базата на индивидуални обучителни модули, провеждащи се от специалисти пулмолози. Обучителните беседи започват от 21 октомври и ще продължат 2 месеца.

След като премине обучението в кабинета на лекаря, пациентът попада в една система за проследяване на състоянието. Основно звено в тази система е действащ специализиран колцентър, обслужван от медицински лица, който ще направи 2 прозвънявания на включените в програмата пациенти – на първия и на шестия месец след първоначалното обучение.

Целта е да се следи дали пациентът се придържа към назначеното лечение, дали има проблеми и дали е доволен от направеното му обучение. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента.

След първоначалната обучителна беседа пациентът ще премине през безплатен контролен преглед на 1-я месец. 

Всеки обучен пациент по програмата получава

В рамките на обучителната беседа, лекарят предоставя на пациента информационен материал – обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за пациента език цялостна информация за ХОББ, начините за лечение и контролиране на заболяването.

След края на първия месец на всеки пациент ще бъде дадена възможност да му бъде направена безплатна контролна беседа при лекуващия го лекар, за да се отчетат евентуални проблеми и недостатъци на досегашното лечение.

На гърба на талона са посочените месеците, в които пациентите трябва да посетят лекаря си за безплатната контролна беседа.