Ревматични заболявания

Терапия

Терапията е насочена към потискане на активността и прогресирането на процеса, профилактика на обострянията и възстановяване на функцията на ставите. 
Медикаментозна терапия - включва два вида препарати: противовъзпалителни и базисни (болестомодифициращиантиревма-тични средства).
Ефективната терапевтична стратегия изисква избор на подходящ болестомодифициращ медикамент или комбинация от такива. Доказано е, че конвенционалните базисни средства забавят прогресията на болестта, подобряват качеството на живот и редуцират смъртността.
 
ВИДОВЕ ТЕРАПИИ
 
Базисна терапия - базисните медикаменти са насочени директно към имунната система и по този начин потискат възпалението. Техният прием, дори в продължение на години се по-нася добре. До началото на тяхното действие са нужни седмици, месеци. В повечето случаи се прави мониторинг с кръвни тестове. Конвенционалните основни лекарства като Methotrexat, Arava®, Salazopyrin® се използват по – често и се постига при някои от пациентите дълготрайно потискане на заболяването. Целта е не само облекчаване на болката,но също така и предотвратяване на ставното увреждане. Понякога лекарствата са необходими, когато няма видимо възпаление и болка. При недостатъчен ефект от базисната терапия на помощ идват биотехнологичните лекарства като Enbrel® Remicade®, Humira®, Cimzia®, Simponi®, MabThera®, Orencia®Actemra.
Кортизонови медикаменти – в дългосрочен план те са продължение на основните лекарства. В ниска доза кортикостероидните лекарства се понасят добре по време на продължителна употреба. 
Нестероидни противовъзпалителни средства – действат само на симптома – болка, те не стопират заболяването.
Инжекции в ставите - инжекциите съдържат кортикостероиди в кристална форма. Те помагат, когато отделните ставите са възпалени особено силно. По принцип, лекарят може да инжектира във всяка става. Ефектът трае седмици или дори месеци.
Ревматична хирургия – хирургичното лечение се налага при тежко засягане на ставите, мускулите и околоставните тъкани в хода на ревматоиден артрит, както и при сериозно увреждане (граничещо с унищожение) на големите стави (напр. тазобедрени) вследствие на лечението (характерен страничен ефект на кортикостероидите). Този тип лечение се осъществява от специалисти - ортопеди-травматолози в специализирани болници. Хирургичното лечение може да се приложи при окончателно разрушаване на структурата на ставата и околоставните тъкани, водещо до липса на функция, засегнатата става може да се подмени с изкуствена такава. Операцията се нарича алопластика или ендопротезиране. Съществува възможност за подмяна на редица стави в човешкото тяло, но най-често при ревматоиден артрит това се извършва с тазобедрените, коленните стави и малките ставички на ръцете. Изкуствената става на практика елиминира болката от страна на болестно засегнатата става и възстановява до различна степен биомеханиката на дадената част от тялото. Имплантирането на изкуствена става представлява сравнително къснаопция за лечение на ревматоиден артрит, като преценката е на лекуващия ортопед.