Ревматични заболявания

Начало  »  Факултети  »  Ревматични заболявания

Обучителният модул е резултат от направеното през 2012 г. пилотно проучване през 2012 г. Според данните от него стана ясно, че 1/3 от пациентите не познават своето лечение и как трябва да се прилага. Тази една трета не са запознати как да приемат своята доза лекарства, която трябва да приемат и на какъв период от време се прилагат лекарствените препарати. Тези тревожни данни налагат необходимостта от провеждане на обучение на пациентите с ревматоиден артрит, целта на което е да се постигне максимална информационна обезпеченост по темата за пряко засегнатите страни.

Методикана обучението

 • Пациентите ще бъдат обучавани в насока как да се справят с подаването си на документите в НЗОК, като за целта ще наблегнем на градовете в които има Експертни лекарски комисии –като ще работим в пряк контакт с тях.
 • Район 1 – Видин, Монтана, Враца, София – град; София – област; Перник, Кюстендил, Благоевград.
 • Район 2 – Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Варна.
 • Район 3 – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас.
 • Ще имаме координатори по регионите, които ще бъдат на разположение на пациентите с ревматоиден .
 • Ще бъде предоставена кратка визитка с за нашите координатори по региони .
 • Пациентите ще получават следните обучителни материали които ще им предоставят информация за стъпките как да стигнат до НЗОК и как ще си получат своето лечение.
 • Наръчник с информация: Първи стъпки – „Как да си получа лекарствената терапия, реимбурсирана от НЗОК?“
 • Брошури, с лекарствени препарати, които ще ги запознаят с кратка информация какъв е препарата които ще им се прилага и начина на приложение.
 • За обратна връзка с АПРА, всеки пациент, ще попълни бланка за информирано съгласие с контактите си. Обработка на данните – в края на всеки месец АПРА ще прави обработка на данните и ще поддържа обратна връзка с пациентите, преминали обучението.
 • Програмата стартира в дългосрочен план от 01.12.2013г.
 • Информацията за пациентите от обратната връзка ще бъде качвана в нашата база данни, която вече е изградена по повод проучването което стартирахме в началото на годината.