Рак на дебелото черво

Рискови фактори

Начало  »  Факултети  »  Рак на дебелото черво  »  Рискови фактори

1. Генетична предразположеност: заболяването се среща няколко пъти по-често в семействата на болни от колоректален карцином. Преканцерозни състояния представляват:
 
- Фамилна аденоматозна полипоза – характеризира се с множество (над 100) колоректални полипа[1]
- Синдром на Lynch (неполипозен дебелочревен карцином). Възниква при хора на около 45-годишна възраст и се локализира предимно в началните участъци на дебелото черво. При жените е налице повишен риск от развитие и на карцином на яйчниците, и на тялото на матката
- Болест на Крон (хронично възпаление на гастроинтестиналния тракт)[2]
- Улцерозен колит (или „язвен колит“) с давност над 10-15 години
- Операция на Coffey (уретеро-сигмоидостомия – имплантация на уретерите в сигмата
 
2. Екзогенни фактори: храненето има много важно значение за превенция на заболяването. Счита се, че богатите на месо и мазнини и бедните на влакнини, фибри и витамин С храни засилват генните мутации. Редица ароматни амини, феноли и други приети с храната или получени от метаболизирането й в червата вещества, могат да имат самостоятелен канцерогенен ефект.
 
Важно е да се знае, че богатата на целулоза храна в дебелото черво има свойството да абсорбира и неутрализира действието на образуващите се канцерогени. Бедната на целулоза храна намалява обема на изпражненията, забавя чревния пасаж, с което удължава действието на канцерогените върху лигавицата.
 
Рискови фактори:
  • Нездравословно хранене – голям прием на храни, богати на мазнини и белтъци и недостатъчен прием на плодове, зеленчуци, фибри
  • Наличие на полип/полипи на дебелото черво
  • Фамилна обремененост за рак на дебелото черво
  • Някои заболявания на дебелото черво с давност над 15-20 години – например болест на Крон и хеморагичен улцерозен колит
  • Застоял начин на живот
  • Инсулинова резистентност и Диабет
  • Затлъстяване
  • Тютюнопушене
  • Злоупотреба с алкохол
  • Проведена в миналото лъчетерапия в областта на стомашночревния тракт
[1] American cancer Society.  Do we know what causes colorectal cancer?
www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-what-causes
[2] www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-crohns-disease/