Рак на дебелото черво

Лечение

Основното лечение е оперативно – отстраняване на тумора с част от дебелото черво, както и околните лимфни възли.
 
1. Химиотерапия- използват се медикаменти, за да се разрушат раковите клетки. Може да се използва след хирургична намеса, да се контролира растежът на тумора или да се облекчат симптомите при рак на дебелото черво. При някои видове рак химиотерапията може да се използва заедно с лъчелечение.
2. Лъчетерапия- използват се мощни потоци енергия, като рентгеновите лъчи, за да убие ракови клетки, които може да са останали след хирургичната намеса, да намали размера на големите тумори преди операцията или да облекчи симптомите на пациента. Лъчетерапия, комбинирана с химиотерапия, може да се използва след операцията, за да се предотврати нова поява на тумора.
3. Таргетна терапия- вид системна противотуморна терапия, при която се използват т.нар. биологически вещества, наричани още таргетни лекарства. Те са специални органични молекули, които могат избирателно да активират или потискат определени биологични процеси, жизнено важни за туморните клетки. По този начин те водят до смърт на туморните клетки и спиране на туморния растеж.  Механизмът на действие на таргетните лекарства се осъществява чрез залавянето им за определено място (рецептор) от определени клетъчни молекули. Поради тази своя строга насоченост те се наричат прицелни.