Рак на дебелото черво

Диагностика

Начало  »  Факултети  »  Рак на дебелото черво  »  Диагностика
При диагностиката на рак на дебелото черво се използват следните методи[1]:
 • Кръвни тестове- чрез кръвния тест не може да се постави диагнозата, но той представлява добър ориентир за това какво може да предизвиква описваната от пациента симптоматика.
 • Изследване на туморни маркери- Карциноембрионалният антиген (СЕА) е най- често използвания туморен маркер. Наличието му не доказва с абсолютна сигурност наличието на рак на дебелото черво. Маркерът се използва често за проследяване на пациенти, преминали определена вид терапия.
 • Ректално туширане- чрез него се открива ракът на ректума в 80-90% от случаите. Може да се достигнат тумори, намиращи се на 10-12 сm от ануса.
 • Иригоскопия- представлява рентгенова снимка, която се прави след бариева клизма.
 • Ректоскопия- дава възможност последните 30 см от дебелото черво да се огледат със специална камера.
 • Фиброколоноскопия- оглеждат се всички участъци на дебелото черво, като има възможност за вземане на биопсичен материал (малко парче тъкан, което се изследва хистологично).
 • Компютърна томография, скенер- рентгеново изследване, което изобразява изследвания орган на тънки срезове и позволява да се наблюдават различни детайли в структурата.
 • Ендоскопска ехография- чрез фиброколоноскопска тръба се прави ултразвуково изследване на дебелочревната стена, за да се установи доколко и къде е разпространен туморът.
 • Светлинна микроскопия- прилага се при наличие на туморен материал, който се изследва на голямо увеличение. По този начи се определя вида на тумора и неговата зрялост.
 • Имунохистохимично изследване- изследва се туморен материал и се използва за диагностициране на различни видове ракови клетки. Изследването подпомага определянето на точно лечение и прогнозата за развитие на заболяването.
 • Високоспециализирана диагностика- изследването е базирано на високочувствителна методика за доказване на наличието на мутации в гените KRAS и NRAS (RAS тест), които определят индивидуалната чувствителност към определени противотуморни медикаменти. Според резултата от анализа лекуващият лекар може да избере най-подходящия медикамент за съответния пациент.
[1] American cancer Society.  Can colorectal polyps and cancer be found early? http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-detection