Рак на дебелото черво

Начало  »  Факултети  »  Рак на дебелото черво
Колоректалният карцином (рак на дебелото черво) е вторият по честота карцином при мъжа (след белодробния карцином) и третият при жената (след карцинома на млечната жлеза и на матката). Колоректалният карцином започва развитието си в дебелото черво или ректума – органи от храносмилателната, или т.нар. гастроинтестинална система[1]. Най-често засегнати са хората на възраст между 50 и 70 години, като мъжете боледуват малко по-често от жените.
 
Честотата при случаите на колоректалния карцином непрекъснато нараства. 90% от болните с рак на дебелото черво и ректума са на възраст над 50 години. Доживотният риск за развитие на колоректален карцином в развитите страни е около 5%. В повечето случaи заболяването се развива от т.нар. диспластични аденоматозни полипи[2] в резултат на едновременна инактивация на тумор-супресиращи гени и активиране на онкогени, което трансформира нормалния епител в инвазивен колоректален карцином. Важно е да се знае, че не всеки полип се превръща в рак – вероятността за това зависи тъкмо от вида на полипа.
 
Необходимостта от повишаване на информираността сред българската общественост по отношение на заболяването рак на дебелото черво и опасностите, които то крие, привлече вниманието на Национална пациентска организация. В тази връзка е създаден настоящия Факултет "Рак на дебелото черво".  Тук ще откриете информация за характеристиките на заболяването,  симптоми, рисковите фактори за развитие, както и възможните варианти за лечение и превенция.
 
[1] National Cancer Institute, Colorectal cancer-www.cancer.gov/types/colorectal
[2] http://www.medicinenet.com/colon_cancer/article.htm