РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

РАК НА БЯЛ ДРОБ

Начало  »  Факултети  »  РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ  »  РАК НА БЯЛ ДРОБ

Ракът на белия дроб е един от най-често срещаните видове рак. През 2012 г. в световен мащаб са отчетени 1,8 милиона случаи, а в Европа около 410 220 нови случая на рак на бял дроб биват диагностицирани всяка година.

В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. Фактическата заболяемост е 95,1 на 100 000 мъже и 21,4 на 100 000 жени.

Тенденциите сочат, че заболяемостта от рак на белия дроб се увеличава и при двата пола. Възрастово-специфичната заболяемост от рак на белия дроб се увеличава рязко с напредване на възрастта при мъжете след 40 години, достига своя пик при хора на възраст около 70-74 години, след което рязко намалява. При жените също се наблюдава увеличение на заболяемостта след 40-годишна възраст, но то е по-плавно за разлика от мъжете, като пикът при тях е при 80-84-годишните.

При поставяне на диагнозата на НДКБД/NSCLC, около 80% от пациентите са с напреднал стадий на тумора (IIIB или IV), при който системната химиотерапия дава гранични резултати. За щастие характерът на заболяването и научните достижения в областта дават все по-оптимистична картина за протичане на болестта след нейното откриване и правилно диагностициране.

Заболяването може да се диференцира в два основни типа: недребноклетъчен рак на бял дроб (най-често срещан) и дребноклетъчен рак на бял дроб. Днес заболяването вече не се свързва само и единствено с тютюнопушенето, а се приема за комплексно заболяване, което може да бъде причинено от различни генетични промени. Около 25% от случаите на белодробен рак се появяват и при хора, които са били непушачи през целия си живот.