РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Начало  »  Факултети  »  РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ  »  ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Персонализираната медицина позволява разработването на индивидуален подход на медицинско лечение в съответствие с индивидуалните характеристики и нужди на пациента[i]. Благодарение на последните открития в широк спектър от научни сфери, включително генетика и регенеративна медицина, лекарите вече имат възможност да лекуват своите пациенти с по-голяма точност и ефикасност[ii].

Доскоро решенията за лечение бяха базирани на емпирични данни, клетъчна и тъканна структура, както и функционалността на тумора[iii]. Усилията за лечение на общественозначими заболявания, като рак например, в голяма част от случаите съответстваха на конкретността на поставените цели, които са резултат от ограничени познания и разбиране на факторите причинители на заболяването. Неминуемо, по-голямата част от типовете лечение са предназначени за „средностатистическия пациент“ и следователно са успешни само при някои пациенти; терапиите, създадени спрямо уеднаквен подход, не вземат предвид генетичните разлики в населението[iv], [v]

Прогресът в молекулярната биология допринесе за развитието на персонализираната медицина[vi]. С наличието на по-целенасочени терапии здравните експерти имат по-голяма гъвкавост при вземането на решения, които са най-подходящи за индивида[vii].

Освен това, индивидуализираното лечение има способността да намали разходите, свързани с терапевтичното лечение; чрез използването на конкретно знание за генетични профили, целящи специфични молекули, се избягва рискът от „проба-грешка“, което обикновено повишава разходите за лечение[viii].   

Индивидуалният подход при рак на белия дроб

Персонализираната медицина се е превърнала във важна част от планирането на лечението на пациенти с рак на белия дроб[i]. Предписването на индивидуализираното лечение често е резултат на молекулярни тестове, които показват дали туморът демонстрира фактори, които го правят податлив на лечение. Такива фактори (биомаркери) могат да бъдат открити в кръвта, телесните течности или тъканите и да позволят идентифицирането на специфични подтипове на заболяването. След като генетичният профил на тумора бива определен, лекарите имат възможност да назначат по-ефикасно, ефективно и подходящо за пациента лечение.


[i]Kris MG, et al. Using multiplexed assays of oncogenic drivers in lung cancers to select targeted drugs. JAMA 2014; 311:1998–2006.

[i]U.S. Food and Drug Administration. FDA’s Unique Role and Responsibilities in Personalized Medicine. Available at: http://www.fda.gov/scienceresearch/specialtopics/personalizedmedicine/default.htm. Accessed: 25 June 2016.

[ii]European Alliance for Personalised Medicine. White Paper on Lung Cancer in Europe. 2015.

[iii]Lovly C, Horn L, Pao W. Molecular Profiling of Lung Cancer. My Cancer Genome 2016.

Available at: https://www.mycancergenome.org/content/disease/lung-cancer.

[iv]U.S. Food and Drug Administration. FDA’s Unique Role and Responsibilities in Personalized Medicine. Available at:

http://www.fda.gov/scienceresearch/specialtopics/personalizedmedicine/default.htm. Accessed: 25 June 2016.

[v]Jain KK. Textbook of personalized medicine. 2009. Available at: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-0769-1. Accessed: 25 June 2016.

[vi]U.S. Food and Drug Administration. FDA’s Unique Role and Responsibilities in Personalized Medicine. Available at:

http://www.fda.gov/scienceresearch/specialtopics/personalizedmedicine/default.htm. Accessed: 25 June 2016.

[vii]Ibid

[viii]Ibid