РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Начало  »  Факултети  »  РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

В началото на 2017 г. ще стартира Факултет „Недребноклетъчен карцином на белия дроб“. Този проект ще даде възможност за повишаване на обществената информираност за заболяването и ще акцентира върху рисковите фактори, за които хората да следят, което от своя страна би довело до ранно разпознаване на симптомите, навременна диагностика и лечение.

Пациентите, диагностицирани със заболяването, ще имат възможност да получат обстойна информация, да се запознаят с възможностите за съвременна диагностика, да бъдат консултирани от специалисти с опит в терапията и да проведат лечение, което отговаря на индивидуалните им нужди.

Основни цели:

Ø  Да се акцентира върху социалната значимост на заболяването и да се привлече вниманието на широката общественост;

Ø  Да се разработи цялостна програма за обучение и грижа на диагностицираните пациенти;

Ø  Да се осигури ранен достъп до консултация, специализирана диагностика и лечение;

Ø  Да се осигури безплатна високоспециализирана диагностика на заболяването, която да даде възможност за прецизиране на терапията;

Ø  Да се намали възможността за настъпване на усложнения, вследствие на неправилна или непълна диагностика и лечение.