Пътуващите студенти

Протичане на заболяването

Начало  »  Факултети  »  Пътуващите студенти  »  Протичане на заболяването
 
Инкубационният период при подобни заболявания е от 2 до 10 дни, средно от 2 до 4 дни. Различават се локализирани форми на заболяването, както и генерализирани и редки форми.
 
Заболяването започва с повишена температура, болки и парене при преглъщане, рядко се наблюдава и главоболие. При единични случаи то може да се съчетае с херпес по устните и нехеморагичен (некървав) обрив.
 
Според вида: 
  •   Менингококовият менингит започва с висока температура, втрисане, главоболие, повръщане и неспокоен сън. По-рядко се наблюдават и отпадни явления – парези и парализи. Появява се хиперестезия (свръхчувствителност). При кърмачета заболяването може да започне направо с гърчове, наподобяващи тези при епилепсия.
  •   Менингококовите менингоенцефалити и енцефалити протичат тежко, с подчертана огнищна симптоматика. Менингорадикуларният синдром (дразнене на нервните окончания на гръбначния стълб) се задържа по-дълго време. Температурата остава дълго време субфебрилна (не много висока – около 37 градуса). Патологичните промени в ликвора на пациента може да продължи с месеци.
Усложненията при менингококов менингит са многобройни и са основна причина за летален изход при пациента. Най-опасното усложнение е мозъчен оток с вклиняване на малкомозъчните тонзили, притискане на продълговатия мозък и парализа на дишането и сърдечната дейност. Като усложнение от инфекцията може да настъпи глухота от засягане на слуховия нерв и други черепномозъчни нерви.