Пътуващите студенти

Диагностика и лечение

Начало  »  Факултети  »  Пътуващите студенти  »  Диагностика и лечение

 

Диагнозата за заболяването се поставя на базата на клинико-епидемиологична картина и клинико-лабараторни данни, като задължително се потвърждава с микробиологично изследване.
 
Лечението на заболяването е комплексно.
  • Лечение според причинителя (етиологично лечение) – провежда се с антибиотици от групата на пеницилините. При липса на чувствителност към пеницилините се прилагат антибиотици от групата на макролидите или цефалоспорините;
  • Патогенетичното лечение включва борба с циркулаторните нарушения, борба с дихателната недостатъчност, борба с мозъчния оток, корекция на метаболитни нарушения и борба с гърчовите състояния.
  • Симптоматично лечение – с антипиретици, аналгетици и витаминотерапия.
Прогнозата е добра при назофарингитите. При менингитите леталитетът е 1-2%. Прогнозата е лоша при менингококовия сепсис.