Пътуващите студенти

Начало  »  Факултети  »  Пътуващите студенти

 

ПРОЕКТ „УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПАЦИЕНТИ”

Кампания за пътуващите студенти
 
Същност на проекта
 
Всяка година хиляди български младежи заминават за чужбина. Всяко пътуване неизбежно е свързано с увеличаване на социалните контакти, времето, прекарано в затворени и претъпкани с хора места като общежития, библиотеки и клубове. Това улеснява разпространението на менингококите и увеличава риска от тежко менингококово заболяване. Всичко това налага необходимостта младежите да бъдат обучавани за рисковете за здравословното им състояние и начините на превенция.
 
Поради сериозността на проблематиката и в унисон с приетата през 2012 г. Наредба 15 за имунизациите в Република България, в която е посочено, че ваксинацията срещу менингококови инфекции при лица на възраст на и над 12 месеца е препоръчителна в определени случаи и по-конкретно при пътуващи лица, Национална пациентска организация съвместно с „НПО – Клон Младежки” стартира информационна програма в университети и училища. Програмата е част от програмата „Университет за пациенти”, която цели да информира българските младежи/студенти за рисковете при пътуване, особено извън България, и по-конкретно рисковете от инвазивни менингококови заболявания (ИМЗ), заплахата от които значително се увеличава при пътувания и живеене в общежития.
 
В рамките на информационната кампания в учебни заведения в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград и Плевен ще се провеждат семинарни обучения на младежи, в рамките на които специалист инфекционист ще обяснява на младежите рисковете от развитие на инвазивни менингококови заболявания, които са много опасни и се развиват изключително бързо, като могат да имат летален изход, ако не се овладеят навреме.
 
Информационната кампания е подкрепена от Регионалните инспекторати по образование:
- РИО – София град;
- РИО – Пловдив;
- РИО – Варна;
- РИО – Бургас;
- РИО – Благоевград;
- РИО – Велико Търново
 
Кампанията се осъществява с подкрепата на агенции за работа, пътуване и обучение в чужбина:            
 
Принцип на обучението в рамките на кампанията
 
В рамките на кампанията ще бъдат обучавани младежи, които възнамеряват да пътуват в чужбина и при които се увеличава рискът от развитие на инвазивни менингококови заболявания.
 
Обучението ще бъде семинарно и ще се провежда в училища и висши учебни заведения. В рамките на семинарното обучение ще се раздават информационни материали по темата.