Предсърдно мъждене

Сърдечна дейност и пулс

Начало  »  Факултети  »  Предсърдно мъждене  »  Сърдечна дейност и пулс

Сърцето се състои от четири кухини – две предсърдия и две камери, които се съкращават координирано и по този начин осигуряват движението на кръвта в кръвоносната система на организма. Ритмичните повтарящи се съкращения на сърцето се наричат сърдечна дейност и са резултат на електрически импулси, зародени в особен вид миокардни клетки формиращи  т.нар. синусов възел

Той е разположен в дясното предсърдие и зараждащите се в него импулси генерират регулярна сърдечна дейност с честота в рамките на 60 до 100 удара в минута. Всяко едно съкращение на сърцето започва с възбуден електрически импулс в синусовия възел, който се предава първо на предсърдията и после на камерите. В резултат от това се провокира едновременно съкращение на предсърдията, последвано от едновременно съкращение на камерите - синусов ритъм.

Съкращенията на сърцето водят до изтласкване на кръв в кръвоносните съдове, което създава вълна от повишено налягане в тях. Ритмичните съкращения на сърцето водят до ритмични колебания на стените на кръвоносните съдове. Тeзи колебания се наричат пулс и могат лесно да бъдат измерени при притискане на артерия на китката, слепоочието или шията. Тъй като пулсът е резултат от сърдечната дейност, неговото измерване е бърз и лесен начин за определяне на сърдечната честота.

Нормалната ритмична сърдечна дейност е с честота между 60 и 100 удара в минута. При нарушаване на описания механизъм на възникване и предаване на възбудните импулси настъпват промени в сърдечната честота и съответно в пулса. Те променят нормалния сърдечен ритъм и се означават като аритмии.