Предсърдно мъждене

Симптоми

Около една трета от пациентите с предсърдно мъждене нямат никакви симптоми[1]. Именно поради тази причина заболяването често остава неразпознато и нелекувано[2]. При по-голямата част от пациентите симптомите са неспецифични и често не се приписват на предсърдното мъждене[3],[4]. При 20 до 45% от пациентите състоянието се диагностицира за първи път при  инсулт[5].

Симптомите на предсърдното мъждене се дължат на промяната в сърдечната дейност, чийто първи израз е промяна на пулса - той се учестява и става неравномерен. Понякога тези промени в сърдечната дейност не предизвикват специфично усещане у пациентите, но ако те измерят пулса си, ще засекат промените в сърдечната дейност.

Бързата и неравномерна сърдечна дейност може да се усеща от пациентите като сърцебиене или прескачане на сърцето. Една част от пациентите могат да изпитват задух при натоварване, слабост, а в някои случаи - стягане и болка в гърдите. Симптомите могат да прогресират до безсилие, объркване и колабиране.

Всички тези симптоми са неспецифични за заболяването и могат да бъдат приписани на редица сърдечносъдови или белодробни заболявания, но наличието им създава необходимост от консултация със специалист кардиолог.

Важно е да се отбележи, че неправилното съкращаване на сърцето и повишената сърдечна честота могат да се „уловят“ от самите пациенти, ако те бъдат обучени предварително да се самоизследват и целенасочено да търсят симптоми, свързани с промяна в пулса.


[1]Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal. 2010;31(19):2369-429.
[2]Gladstone DJ, Bui E, Fang J et al. Potentially preventable strokes in high-risk patients with atrial fibrillation who are not adequately anticoagulated. Stroke2009;40:235-40
[3]Tsang, TS, Barnes, ME et al (2011). 'Silent Atrial Fibrillation in Olmsted County: A Community-Based Study'. Can J Cardiol, 27 (5), S122-S.
[4]Moran, PS, Flattery, MJ et al (2013). 'Effectiveness of systematic screening for the detection of atrial fibrillation'. Cochrane Database Syst Rev, 4, CD009586.
[5]Hannon, N, Sheehan, O et al (2010). 'Stroke associated with atrial fibrillation-- incidence and early outcomes in the north Dublin population stroke study'. Cerebrovasc Dis, 29 (1), 43-9.