Предсърдно мъждене

Профилактика

Начало  »  Факултети  »  Предсърдно мъждене  »  Профилактика

С най-голямо значение за добрата профилактика на усложненията на предсърдното мъждене са обучението и подкрепата на пациентите да живеят със заболяването като спазват предписаната им терапия, контролират сърдечната си дейност и същевременно се стараят да намалят вредното влияние на рисковите фактори.

Съществуват доказателства в подкрепа на психопрофилактиката като средство за намаляване на риска от внезапно влошаване на състоянието. Успехът ѝ се дължи на понижаване на тревожността и чувството за обреченост на пациентите, което в крайна сметка води до подобряване на качеството на живот на пациентите с предсърдно мъждене[1].

Сред основните препоръки са:

  • Редовно измерване и контрол на пулса
  • Измерване и контрол на кръвното налягане
  • Контрол на вредните навици – тютюнопушене и прекомерна консумация на алкохол
  • Контрол на рисковите фактори - особено внимание следва да се обърне на контрола на хормоните на щитовидната жлеза, нивата на кръвната захар и на холестерола
  • Контролирани и добре балансирани физически усилия
  • Избягване на стреса
  • Здравословна диета, богата на белтъчини, витамини, минерали и бедна на мазнини

[1]NICE guidelines [CG180] Published date: June 2014Atrial fibrillation: management