Предсърдно мъждене

Предсърдно мъждене

Начало  »  Факултети  »  Предсърдно мъждене  »  Предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене (ПМ) е една от най-често срещаните аритмии и поразява близо 6 млн. души в Европа[1]. Приема се, че то е главната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са мозъчносъдови – т.е. инсулт[2],[3],[4]. ПМ е свързано също с повишен риск от сърдечна недостатъчност[5], деменция[6],[7] и повишена смъртност[8].

ПМ се дължи на  нарушения в електричната стимулация на предсърдията, характеризиращи се с възникване на голям брой хаотични възбудни импулси (400-600 импулса за минута) в отделни клетки на предсърдията, които „заглушават“ нормалните електрически импулси от синусовия възел. Тези промени предизвикват голям брой некоординирани съкращения на отделните части от предсърдията и в крайна сметка водят до невъзможност за съкращение на цялото предсърдие – предсърдно „трептене“ или „мъждене“.

Невъзможността за правилни съкращения на предсърдията води до неправилно изтласкване на кръвта от тях, което е предпоставка за тромбообразуване, най-вече в лявото предсърдие. Формирането на тромби причинява емболични инциденти – или запушвания на кръвоносни съдове.

Промените в съкращението на предсърдията не се отразява напълно на камерите, тъй като проводната система на сърцето филтрира част от възникналите в предсърдията електрически стимули. Въпреки това, при предсърдно мъждене камерите започват да се съкращават неритмично и с по-висока честота от обичайната.

Предсърдното мъждене се характеризира с промени в сърдечната дейност - неритмично съкращаване на сърцето и повишена сърдечна честота, които водят до промени в пулса на пациентите. 

 
[1]Kannel WB, Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am 2008;92:17-40.
[2]Marini C, De Santis F, Sacco S et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischemic stroke: results from a population-based study.Stroke 2005;36:1115-9.
[3]Flegel, KM, Shipley, MJ & Rose, G (1987). 'Risk of Stroke in Nonrheumatic AtrialFibrillation'. Lancet, 1 (8532), 526-9.
[4]Wolf, PA, Dawber, TR et al (1978). 'Epidemiologic Assessment of Chronic AtrialFibrillation and Risk of Stroke - Framingham Study'. Neurology, 28 (10), 973-7
[5]Anter, E, Jessup, M & Callans, DJ (2009). 'Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine'. Circulation, 119, 2516-25.
[6]Ott, A, Breteler, MMB et al (1997). 'Atrial fibrillation and dementia in a populationbased study - The Rotterdam Study'. Stroke, 28 (2), 316-21
[7]Kwok, CS, Loke, YK et al (2011).'Atrial fibrillation and incidence of dementia A systematic review and meta-analysis'.Neurology,76 (10), 914-22.
[8]Benjamin, EJ, Wolf, PA et al (1998). 'Impact of atrial fibrillation on the risk of death'. Circulation, 98 (10), 946-52