Предсърдно мъждене

Лечение

Навременната диагностика и лечението на предсърдното мъждене драстично понижават  болестворността и смъртността.

Лечебните подходи при предсърдно мъждене се различават при отделните пациенти, но като цяло главните цели са:

  • Да се възстанови нормалната сърдечна дейност
  • Да се предотврати циркулаторна нестабилност
  • Да се предотврати настъпването на инсулт

Тези цели могат да се постигнат чрез използване на:

  • Медикаментозни методи - приемът на лекарства за контрол на сърдечната честота и ритъма и за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци намаляват с повече от 67% случаите на инсулт[1],[2].
  • Електрически процедури – назначаването им цели възстановяване на нормалния сърдечен ритъм чрез прилагането на електрически нискоенергиен „шок“. При някои от пациентите се налага поставяне на изкуствен водач на сърдечния ритъм (пейсмейкър).
  • Хирургични интервенции – миниинвазивни/инвазивни процедури, с помощта на които се постига контрол на сърдечната дейност чрез блокиране на части от електрическата проводна система на сърцето. Това може да стане чрез използване на специален инструмент, чрез който се достигат увредените зони, и с помощта на лазер или радиочестотна енергия те се разрушават (т. нар. мини инвазивен метод). Друга възможност е отворената хирургия (т. нар. инвазивен метод).  Инвазивните и мини инвазивните хирургични интервенции обикновено се прилагат при пациенти, които не могат да използват медикаментозни методи или те не са имали добър ефект.

[1]Hart, RG, Pearce, LA & Aguilar, MI (2007). 'Meta-analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation'. Annals of internal medicine,146 (12), 857-67.
[2]Kannel WB & Benjamin EJ., Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am. 2008;92(1):17