Предсърдно мъждене

Диагностика

Начало  »  Факултети  »  Предсърдно мъждене  »  Диагностика

Установено е, че една лесна процедура в домашни условия,  каквато е правилното измерване на пулса, може да се окаже ключова стъпка към диагностицирането на заболяването предсърдно мъждене.

Знанието за това как правилно да се измерва пулса ще доведе до по-ранно откриване на повишена сърдечна честота, до диагностициране на заболяването, навременно лечение, а оттам до намаляване на болестотворността и смъртността[1],[2].  Важно е да се отбележи, че освен на броя сърдечни удари за минута, при самоизследването трябва да се обърне внимание и на това дали сърдечната дейност е равномерна[3], т. е. дали ударите на сърцето следват един след друг през равни интервали от време.

Добре е да се помни, че неравномерната и ускорена сърдечна дейност са само симптоми!

Диагнозата на заболяването се поставя след извършване на определени изследвания и след определяне на произхода на аритмията. Диагностичният алгоритъм при пациентите с предсърдно мъждене включва:

  • Анамнеза - лекaрят събира информация за състоянието на пациента, за давността на симптомите, наличие на съпътстващи заболявания и операции.
  • Физикално изследване - лекарят извършва общ преглед на пациента, измерва кръвното налягане, пулса, проследява със слушалка  дишането и сърдечната дейност на пациента.
  • ЕКГ - регистриране на електрическите импулси на сърцето на електрокардиограф. Често това е едно от най-информативните изследвания, тъй като при пациенти с предсърдно мъждене се откриват промени в ЕКГ-то, които са показателни за заболяването.
  • Холтер - при някои пациенти се налага извършване на 24-часово ЕКГ. То се извършва по преценка на лекаря.
  • Ехокардиография - извършва се по преценка на лекаря. Изследването предоставя видеообраз на работата на сърцето и позволява в реално време да се диагностицират промени в сърдечната стена, кръвния поток и клапни дефекти, които могат да са свързани или да бъдат предпоставка за предсърдно мъждене.
  • Кръвни изследвания - в случай че сметне за необходимо, лекарят може да назначи кръвни изследвания: пълна кръвна картина; показатели на съсирване и кървене; хормони и др.
  • Тест с натоварване - извършва се по преценка на лекаря. Извършва се ЕКГ, което регистрира работата на сърцето в състояния на физическо натоварване.
  • Образно изследване на гръден кош – извършва се по преценка на лекаря и служи за идентифициране на белодробни заболявания, които могат да са предразполагащ фактор за предсърдно мъждене.

След интерпретация на резултатите от проведените тестове лекарят ще постави или ще отхвърли диагнозата предсърдно мъждене!

 
[1]Lip GY, Lim HS. Atrial fibrillation and stroke prevention. Lancet Neurol 2007;6:981-93.
[2]“AF AWARE” cardiology groups call for greater awareness and better education on atrial fibrillation. http://www.world-heart-federation.org/publications/heart-beat-e-newsletter/heart-beat-mayjunejuly-2009/in-this-issue/af-aware/. Accessed 5 April 2016.
[3]National Stroke Association: Atrial fibrillation. Available at:http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=afib. Accessed August 2014-08