Очни заболявания

профилактичен преглед

Начало  »  Факултети  »  Очни заболявания  »  профилактичен преглед
Периодичното изследване на очите и зрението е важна част от профилактиката на очите, тъй като голяма част от симптомите при очните заболявания остават дълго време скрити. Насоченото търсене на симптоми от страна на очите е важна част от профилактичния преглед. В тази връзка подробната анамнеза е първата стъпка от изследване на очите и зрението.
 
Периодичното изследване на очите и зрението включва накои от следните изследвания:
 • Определяне на зрителна острота- Има за цел да определи колко ясно виждат очите. Изследването се извършва чрез  назоваване на числа или букви, с различни размери и форми, посочени от изследващия лекар от определено разстояние. Обикновено всяко око се изследва поотделно, след което двете очи се изследват едновременно с или без коригиращи лещи. Могат да бъдат направени няколко различни видове теста за зрителна острота.
 • Рефракционен тест- определя необходимостта на окото от коригиращи лещи. Този тест обикновено се провежда след теста за зрителна острота. Рефракционни нарушения, като късогледство или далекогледство, настъпват, когато светлинните лъчи, навлизащи в очите, не могат да се фокусират върху ретината. Това води до замъглено виждане. Този тест се прави като рутинно изследване на хора, които носят очила или контактни лещи, както и в случаите, когато има отклонение от тестовете за зрителна острота.
 • Подвижност на околоочните мускули- Подвижността се оценява при каране на пациентите да движат очите си във всички посоки, както и следене на предмети, фиксиране на определен предмет. Проверяващият отбелязва скорост на движение, плавност, обхват, симетрия на движенията и се следи за нестабилност при фиксиране.
 • Определяне на зрителни полета- Извършва се като едното око се закрива а пред другото изледващия поставя предмет, който движи в 4 различни посоки(квадранти). Границата на засичането му от пациента се смята за определяща периферията на зрението. Пълното зрително поле включва централно и периферно зрително поле.
 • Измерване на вътреочно налягане- Изследването се нарича офталмотонометрия. Нормалното  вътреочно налягане се движи в ганицата между 10 и 21 mmHg. Високо вътреочно налягане може да увреди зрението. Човек с вътреочно налягане повече от 30 mmHg има риск от глаукомно увреждане 40 пъти по-голям, отколкото ако има вътреочно налягане 15 mmHg или по-ниско.
 • Офталмоскопия - Офталмоскопията е изследване на вътрешността на окото, по-точно на оптичния нерв, като се оценява неговото състояние. В тъмна стая очен специалист оглежда формата и цвета на оптичния нерв чрез инструмент, наречен офталмоскоп.  
Специализирани изследвания на зрението и очите: 
 • Изследване на цветоусещане- Служи за определяне на способността за различаване на различните цветове. Този тест се използва за скрининг за цветна слепота при хора със заболявания на ретината или зрителния нерв, както и при фамилна анамнеза за цветна слепота.
 • Гониоскопия- Безболезнен тест, чрез който се проверява дали ъгълът между ириса и роговицата е отворен или затворен, показвайки дали е налице откритоъгълна или закритоъгълна глаукома.
 • Пахиметрия- Бърз и безболезнен тест за измерване на дебелината на роговицата. Процедурата трае около минута за измерване и на двете очи. Дебелината на роговицата е важен фактор за точна диагностика на глаукома. Ако имате дебели роговици, отчитането на вътреочното налягане може да изглежда високо дори и да нямате глаукома. Реципрочно, хора с тънки роговици могат да имат отчетено ниско вътреочно налягане, но да имат глаукома.
 • Електроретинография- Диагностична процедура, която се използва за установяване на неправилното функциониране на ретината. Регистрират се биоелектричните потенциали, които възникват в ретината при дразнене със светлина. Резултатът се представя във вид на електроретинограма.
 • Ултразвукова биомикроскопия- Цели оглеждане на предния очен сегмент. Най-често се прави с цел изключване на възможна катаракта, която евентуално да обясни замъгленото и неясно виждане.
Важно е да знаете!!! Преди провеждане на зрителните тестове не е необходимо да правите нищо. Ако носите очила или контактни лещи, ги вземете със себе си в деня на провеждане на теста. Ако имате рецепта, също я носете със себе си. Някой лекарства могат да променят резултата от тестовете за зрение. Ето защо трябва да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате.
 
Ако имате каквито и да е въпроси за това как да се подготвите за изследването, какви са рисковете или какво означават получените резултати, се обърнете към Вашия лекар.