Очни заболявания

ГЛАУКОМА

Начало  »  Факултети  »  Очни заболявания  »  ГЛАУКОМА
Глаукомата обхваща група от очни заболявания, свързани с повишаване на налягането в окото и с увреждане на очния нерв. Средните стойности на вътреочното налягане са между 10-21 mmHg, а на налягане над 22 mmHg следва да бъде обърнато специално внимание. При вътреочно налягане между 30-40 mmHg рискът от развитие на глаукома нараства 40 пъти.
 
Глаукомата може да причини необратима загуба на зрението и да доведе до слепота, ако не бъде своевременно лекувана. Според данни на Световната здравна организация, глаукомата е втората основна причина за загуба на зрението по света след катарактата[1]. Зрението, загубено вследствие на глаукома, е невъзможно да бъде възстановено, дори с хирургическа намеса[2].
 
Важно е да се отбележи, че повишено вътреочно налягане не води непременно до развиване на глаукома. От еднократно измерена стойност на вътреочно налягане над нормата не следва да се правят заключения за наличие на заболяването.  За доказване на високо вътреочно налягане са необходими неколкократни измервания в последователни дни, в едни и същи часове. Измерените стойности са много зависими и от метода на измерване и вида на апаратите, които се използват.
 
Глаукома може да се развие и при нормално вътреочно налягане. Тя се характеризира с прогресивно увреждане на оптичния нерв и загуба на зрение при статистически нормално вътреочно налягане (до 21 mmHg). Този вид глаукома се свързва с недостатъчното кръвооросяване на оптичния нерв, което води до смърт на клетките му[3].
 
Видове глаукома
 
Съществуват два основни типа глаукома: първична (откритоъгълна) и остра (закритоъгълна) глаукома.
 
Откритоъгълната глаукома представлява 90% от всички случаи на заболяването и се среща предимно при хора над 50-годишна възраст. Заболяването е хронично и може да бъде наследствено. Жените страдат по-често от заболяването в сравнение с мъжете, като 30% от пациентите с глаукома на едното око развиват глаукома и на другото.
 
Закритоъгълната глаукома е по-рядко срещана, но се нуждае от незабавна медицинска грижа. При повечето хора ъгълът, където се срещат роговицата и ирисът, е около 45 градуса. При закритоъгълната глаукома ирисът не е толкова широк и отворен, какъвто нормално следва да бъде. Закритоъгълната глаукома може да бъде остра или хронична[3].
 
Съществува още и т.нар. вторична глаукома. Тя може да настъпи вследствие на друго заболяване – например при тумор или напреднали форми на катаракта или диабет, като е възможно да се развие и в резултат от травма на окото.
 
Макар и рядко, заболяването се среща и при деца. Детската глаукома се дължи на вродена аномалия в положението на корена на ириса спрямо задната стена на роговицата.
 
Рискови фактори
  • Възраст - всеки човек над 60 години;
  • Фамилна анамнеза – в случай, че вашите родители/брат/сестра страдат от заболяването
  • Раса - афро-американци над 40 г;
  • Пол – жените са 3 пъти по-засегнати от първична закритоъгълна глаукома;
  • Други заболявания - диабет (3 до 6 пъти по-голям риск), късогледство, хипо- и хипертиреоидизъм, неврологични заболявания;
  • Травми на окото, които могат да предизвикат повишаване на очното налягане, дислокация на лещата, затваряйки преднокамерния ъгъл. Други рискови фактори са отлепване на ретината, вътреочни тумори, очни възпаления като ирит и хроничен увеит.
  • Увреждане на очния кръвоток, водещо до влошаване изхранването на зрителния нерв;
  • Ниско диастолно кръвно налягане
  • Анемия в миналото или шок
 
[1] International Agency for the Prevention of Blindness. (http://www.iapb.org/vision-2020/what-is-avoidable-blindness/glaucoma);(http://www.iapb.org/vision-2020/what-is-avoidable-blindness/cataract);
[2] What are the Symptoms of Glaucoma? http://www.glaucoma.org/gleams/what-are-the-symptoms-of-glaucoma.php
[3] http://glaucoma.bg/какво-е-глаукома/видове-глаукома/