Очни заболявания

Начало  »  Факултети  »  Очни заболявания

В световен мащаб около 285 милиона души имат зрителни увреждания – 39 млн са незрящи, а 246 са с намалено зрение. По данни на Световната здравна организация катарактата остава водещата причина за загуба на зрението, следвана от глаукомата. Важно е да знаем, че 80% от зрителните увреждания могат да бъдат предотвратени или излекувани.
 
Според Международната класификация на заболяванията – 10 (International Classification of Diseases -10, Update and Revision 2006) съществуват 4 нива на зрителна дисфункция:
 
1. Нормално зрение
2. Леки зрителни увреждания*
3. Тежки зрителни увреждания*
4. Слепота
 
* Леките и тежките зрителни увреждания се групират в понятието „намалено зрение“ (lowvision).
 
В световен мащаб от 1990 г. нататък разпространението на зрителните увреждания е намаляло, въпреки прогресивното застаряване на населението, което благорпиятства развитието на определени очни заболявания като катаракта, глаукома, макулна дегенерация и други. Това се дължи преди всичко на намаляване броя на случаите на зрителни увреждания вследствие на инфекциозни заболявания, поради:
  • Общо социоикономическо развитие
  • Съгласувани публични здравни акции
  • Повишен достъп до медицински услуги за очно здраве
  • Информираност сред населението относно възможните решения на проблемите, свързани със зрителните увреждания: хирургия, офталмологични импланти, медикаменти и др.[1]
Въпреки това, необходимостта от повишаване на информираността сред българската общественост особено по отношение заболяванията катаракта и глаукома и опасностите, които те крият, все още е налице. Ето защо Национална пациентска организация обръща специално внимание на катарактата и глаукомата. Повече за характеристиките на заболяванията, техните симптоми, рисковите фактори за развитие на глаукома и катаракта, както и възможните варианти за лечение и превенция можете да откриете в настоящия  Факултет  за „Очни заболявания“.
 
 
[1] Visual impairment and blindness, Fact Sheet N°282. Достъпно на: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/(Последно посетено на: 09.09.2016, 16:34).