Остеопороза

Диагностика

Начало  »  Факултети  »  Остеопороза  »  Диагностика

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА МИНЕРАЛНА ПЛЪТНОСТ

Най-разпространеният начин за оценка на остеопороза е измерването на костна минерална плътност (КМП). Извършва се по метода DXA (от Dual-energy X-ray Absorptiometry – двойноенергийна рентгенова абсорциометрия). Тази рентгенова диагностика с ниско ниво на радиация дава информация за плътността на Вашите
кости. 
 
DXA се извършва на бедрената кост и/или гръбначния стълб. Резултатите Ви се сравняват със стандартните стойности на КМП за здрави млади хора и това сравнение определя Вашия Т-фактор (наричан от специалистите Т-скор). По този фактор Вашият лекар може да Ви каже дали имате нормално плътни кости, остеопороза или „остеопения“ (етап на понижена костна маса (ПКМ), който може да доведе до остеопороза).
 
Какво показват Вашите  измервания на КМП
 
 
Ниската стойност на КМП не означава, че неизбежно ще получите фрактура.
 
 
 
 
 
 
АВТОТЕСТ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
 
  • Изтеглете и полпъленте въросника за индивидуална оценка на риска от остепопороза
  • Покажете го на вашия лекар за да обсъдите дали при Вас съществува риск от фрактура