Здравна култура

Начало  »  Факултети  »  Здравна култура

Втора Европейска конференция по здравна култура, 10-11 април 2014

В периода 10 - 11 април 2014 г. в град Oрхус, Дания ще се проведе Втората Европейска конференция по здравна култура.  Конференцията се организира от Орхуския университет и консорциума по здравна грамотност на Европа.

Конференцията има за цел да насърчи здравната грамотност сред населението чрез:

  • Представяне на научни изследвания и политики, базирани на измерване на здравната грамотност

  • Осигуряване на платформа за обмен на знания за специалисти, работещи в обастта на здравната грамотност, която да подобри сътрудничеството помежду им

  • Осигуряване на междусекторен интердисциплинарен подход към здравната грамотност, чрез създаване на възможности за прилагане на утвърдени практики и извършване на научни изследвания

Конференцията ще постави акцент върху текущи европейски научни изследвания, как те могат да бъдат база за нови проучвания и да намерят приложение в здравната политика и практика. Програмата на събитието включва научни презентации и резюмета, чиято цел е да гарантират вникване в най-новите изследвания, засягащи европейската здравна грамотност.

Крайният срок за подаване на резюмета е 8 -ми декември 2013.

За повече информация посетете www.healthliteracyeurope.net