Артериална хипертония

Сърдечносъдова система

Начало  »  Факултети  »  Артериална хипертония  »  Сърдечносъдова система
Сърцето е кух мускулен орган, работещ като помпа в нашата сърдечносъдова система. При всяка контракция на сърдечния мускул кръв под определено налягане се изтласква в артериалните съдове. Налягането в тези съдове се означава като артериално налягане. Това налягане е необходимо на кръвта, за да може тя да достигне до всички части на човешкото тяло. Артериите разнасят кръв под голямо налягане до тъканите. Те имат дебела съдова стена и кръвният поток в тях се движи с висока скорост. Артериолите са последният клон на артериалната система и чрез тях кръвта преминава в капилярите. Венулите събират кръв от капилярите и постепенно се обединяват във все по-големи вени. Вените пренасят кръв от венулите обратно към сърцето, също така те служат като основен резервоар на допълнително количество кръв. Всички артерии, с изключение на белодробната артерия, и техните разклонения разнасят оксигенирана кръв (наситена с кислород), докато вените – изключение правят белодробните вени, и техните клончета (венули) изнасят деоксигенирана кръв (бедна на кислород и богата на въглероден диоксид).
 
Когато сърцето се съкращава (нормално около 60 – 80 пъти в минута), то изтласква кръвта в артериите и налягането в тях се повишава. Обратно, когато сърцето се отпуска между две съкращения, налягането на кръвта намалява. Следователно има две нива на кръвно налягане: горно ниво, когато сърцето е в съкратено състояние – в систола и долно ниво, когато сърцето е в отпуснато състояние – в диастола. Горното ниво на налягане се нарича систолно налягане, а долното – диастолно налягане. Двете цифри, които при измерване се отбелязват, например 118/78 mmHg, отразяват тези две измерени стойности.
 
Кръвното налягане не е трайно фиксирано на едно ниво и се променя постоянно в зависимост от Вашата физическа и умствена активност. Денонощните колебания на АН показват: най-високи стойности рано сутрин и в късния следобед, значително по-ниски стойности в обедните часове, най-ниски – през нощта. Най-общо казано – при физическо натоварване кръвното налягане се покачва, а при покой и почивка – се нормализира.
 
Освен кръвното налягане за Вашето здравословно състояние е необходимо да се знае и какъв е вашият сърдечен ритъм –дали е нормален, правилен и каква е честотата. Нормалната сърдечна честота се движи в границите от 50 до 90 удара в минута, като при физическо или психическо натоварване е нормално да се повиши. Ритъмът на здравото сърце е равномерен, правилен. Някои автоматични апарати измерват и отбелязват на екрана освен кръвното налягане и сърдечната честота, брой удари на сърцето за минута. При неправилен ритъм „прескачане на сърцето”, което някои пациенти усещат, а други не, някои апарати отбелязват със специализиран символ на екрана. Има и апарати, които могат да отбележат и неправилния сърдечен ритъм– абсолютна аритмия при предсърдно мъждене, с наличието на специална, AFIВ техника. Неправилният сърдечен ритъм – абсолютната аритмия, е най-честото ритъмно нарушение, като след 75-годишна възраст се установява при всеки 1 от 10. Артериалната хипертония води до промени в сърцето, които повишават риска от предсърдно мъждене и абсолютна аритмия и затова те се съчетават много често. Наличието на абсолютна аритмия изисква допълнително лечение. Медикамент на избор са бета-блокерите, като към тях за понижаване на риска от образуване на вътресърдечни тромби и изтласкването им (най-често в мозъка) се прибавят медикаменти, които намаляват кръвосъсирването. Изборът им се прави въз основа на оценка от лекар.