Артериална хипертония

Съвети

Измерване на кръвното налягане.
 
Кръвното налягане е величина, която се колебае постоянно. То е различно в покой, по време на работа и по време на сън. Има малки колебания, до 5 mmHg през 5 минути и големи над 100 mmHg в денонощието.
 
Обичайно има два пика в денонощието:
 
1. Сутрин, като повишаването започва непосредствено преди събуждане от сън и продължава няколко часа, след което обичайно спада в обедните часове.
 
2. След обед, към 17 ч. Кръвното налягане е най-ниско нощем, но при дългогодишна хипертония и при па-
циенти с диабет може да липсва този нощен спад, което е неблагоприятно и с недобра прогноза. При такива
случаи, двадесет и четири часовото холтер мониториране може дададе допълнителни подробности.
 
Ето защо, преди да се постави диагнозата повишено кръвно налягане или АХ са необходими няколко измервания в различни и отделни моменти, освен в случаите, когато стойностите са значително над нормата.
 
Кръвното налягане се измерва с апарати, които са конструирани на различен принцип. В лекарския кабинет се използват най-често живачни апарати или сфигмоманометри. Двадесет и четири часовото артериално налягане се измерва със специални апарати, които се захранват с батерия, измерват и регистрират кръвното налягане през 15-30 минути по зададена програма в продължение на 24 часа. В дома се използват полуавтоматични и автоматични апарати.Важно е да измервате редовно кръвното си налягане.
 
Защо да измервате кръвното налягане в домашна обстановка?
 
Единственият начин да разберете дали кръвното Ви налягане е високо е да го измерите така че измервайте го в домашна обстановка. Измерването на кръвното налягане в домашна обстановка подпомага Вас и Вашия лекар да разберете как да контролирате налягането си ежедневно. Освен това измерването на налягането у дома показва как промените в начина наживот и медикаментите помагат да контролирате Вашето кръвно налягане.
 
Какъв вид апарат за проследяване на кръвното налягане да закупим?
 
Повечето съвременни апарати са изцяло или полуавтоматизирани и с тях измерването на налягането е лесно. Някои твърде притеснителни лица, както и хората с увреждания може да имат проблеми с измерването на кръвното си налягане. В такъв случай трябва да помолят свой близък да го измери у дома.
 
Напълно автоматизираните апарати са по-лесни за работа, но обичайно са по-скъпи от
полуавтоматизираните. Апарат с повече възможности може да бъде по-подходящ за Вас,
но да е по-скъп.
 
Маншетите имат различни размери. Много важно е маншетът да съответства точно на раз-
мера на мишницата Ви. Неправилният размер на маншета може да е причина за неточно от-
читане. Помолете фармацевта да Ви помогне в избора на подходящия по размер маншет.
 
Как да измервате кръвното си налягане с домашния апарат?
 
 • Седнете удобно на стол, с опряни на пода крака без да ги кръстосвате, облегнете гърба си.
 • Поставете маншета в средата на мишницата, която е освободена от дрехи; поставена на нивото на сърцето и за по-голямо удобство, опряна на маса, до която е поставен столът. 
 • Поставете възглавничка или кърпа под лакътя, ако е необходимо, така че маншетът да бъде на нивото на сърцето.
Какви условия трябва да спазите, за да измерите максимално точно кръвното си налягане?
 
 • Отпуснете се, без да насочвате вниманието си към нещо друго (например гледане на телевизия);
 • По време на измерване не се движете и не говорете;
 • Не мерете налягането, ако не сте спокойни, студено Ви е, напрегнат сте, стресиран сте или изпитвате болка;
 • Посетете тоалетната преди измерването, ако не се чувствате комфортно – пълният пикочен мехур или дебело черво може да повлияят на стойностите;
 •  Изчакайте поне две часа след по-сериозно хранене или половин час след като сте пили кафе или сте пушили; 
 • Стойностите на кръвното налягане вкъщи следва да се основават на двукратно измерване – сутрин и вечер в продължение на 7 дни (минимум 3); 
 • Веднага запишете стойността на измереното налягане.
Кое кръвно налягане, измерено у дома, е нормално?
 
Средното кръвно налягане през деня трябва да бъде под 135/85 mmHg. Лечение следва да се обсъжда, ако отчетеното вкъщи кръвно налягане е трайно по-високо от 135/85 mmHg.
 
Какво да правим, ако стойностите на налягането са повишени?
 
 • Не изпадайте в паника. 
 • Консултирайте се и следвайте съветите на Вашия лекар.
 • Не си назначавайте сами лечение.
 • Всяка стойност на кръвното налягане над нормите е риск за здравето.