Артериална хипертония

Лечение

Необходимо ли е да се лекува високото кръвно налягане? Решението за лечението на Вашето кръвно налягане се взема от личния лекар, при необходимост и след консултация със специалист кардиолог. Всяка стойност над нормалната е риск за здравето.
 
Съвременното лечение на АХ трябва да бъде строго индивидуално, за да осигури на всеки пациент най-опростения медикаментозен режим, който същевременно е най-ефикасен и се понася най-добре. Основната цел на антихипертензивното лечение е да се постигне максимално намаляване на дългосрочния общ риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. Това изисква постоянен контрол на всички установени рискови фактори, включително тютюнопушенето, дислипидемията и диабета, подходящо лечение на придружаващите клинични състояния, както и лечение на повишеното артериално налягане.
 
На базата на съвременните доказателства от проведените проучвания може да се препоръча систолното и диастолното артериално, налягане да бъдат интензивно понижени до стойности равни на и под 140/90 mmHg при всички хипертоници.
 
Съвременните медикаменти за понижаване на кръвното налягане се означават като антихипертензивни, т.е. понижават кръвното налягане, но едновременно с това те в различна степен предпазват съдовете и органите от уврежданията на повишеното кръвно налягане и се определят като „профилактиращи (протективни) медикаменти“. Основните антихипертензивни медикаменти, за които има доказателства, че подобряват прогнозата принадлежат към пет основни групи (подредени по реда на въвеждането в клиничната практика):
 • Диуретици
 • Бета-блокери
 • Калциеви антагонисти
 • АСЕ инхибитори
 • Ангиотензин рецепторни блокери
Има още няколко допълнителни групи, които понижават АН, но са с по-малко доказателства за органна протекция – медикаменти с централен механизъм на действие и алфа-блокери.
 
Всички медикаменти, приложени самостоятелно, понижават в еднаква степен кръвното налягане с около 9/5 mmHg. Изборът на медикамент се прави от лекаря въз основа на цялостна оценка на състоянието. Само около 1/3 от пациентите и то в началото на установяване на повишеното АН, могат да постигнат контрол с един медикамент. По-голяма част от пациентите имат необходимост от два, три и повече медикамента. Това е причината от началото на новия век в клиничната практика широко да се въведат т.н. комбинирани медикаменти, които съдържат в една таблетка 2, дори и 3 медикамента. Отчитат се много ползи от тези така наречени „фиксирани медикаментозни комбинации”, тъй като те са с по-голям сумарен ефект върху кръвното налягане, съдържащи и със значително по-малко нежелани лекарствени реакции спрямо отделните им съставки, приложени самостоятелно. Приемът на комбинирани медикаменти намалява броя на таблетките, които пациентите приемат дневно и с това се подобрява изпълнението на предписаното лечение, като намалява значително броя на пропуснатите дневни приеми на медикаменти.
 
Важни препоръки при спазване на предписаното медикаментозно лечение
 • Бъдете сигурни, че знаете за Вашето лекарство/а:
 • Точното време, в което трябва да го/ги приемате;
 • На какви интервали от време (само сутрин, сутрин и вечер, сутрин, обед, вечер, само вечер и т.н.) и колко пъти дневно трябва да го/ги приемате;
 • Какво да направите, ако се прояви нежелана лекарствена реакция;
 • За колко дни лечение ще Ви стигне една опаковка от Вашето лекарство/а;
 • Кога да закупите следващата опаковка, за да не пропуснете прием;
 • Какви храни или други лекарства не трябва да приемате;
 • За да се постигне ефект от предписаното лечение е необходимо време. За да се постигне необходимото ниво на медикамента в организма са необходими обичайно 1-2 дни. Най-значително е понижаването на кръвното налягане в края на първата седмица. След това пони жаването продължава 6 до 8 седмици. Ето защо е необходимо да се изчака този срок.
 • Ако пропуснете прием, постарайте се да го наваксате в най-кратък срок;
 • Не живейте с тревога от високото кръвно налягане;
 • То може да бъде лекувано и вие можете да живеете пълноценно и нормално;
 • Изпълнявайте простите, но важни неща, които Вашият лекар Ви съветва;
 • Редукцията на телесното тегло и на приема на сол може да имат значителен ефект;
 • Не сменяйте един лекар с друг, търсейки бърз „чудотворен” ефект и „чудотворно” хапче. Изберете един лекар, на който имате доверие и следвайте стриктно дадените съвети. С негово знание и помощ, ако е необходимо, се консултирайте с друг специалист;
 • Ако приемате медикаменти, бъдете търпелив и не спирайте лечението;
 • Ако имате нежелани лекарствени реакции, обърнете се към Вашия лекар;
 • Дайте си шанс да се приспособите към лечението. Това може да отнеме седмици, но резултати обичайно се постигат.
Запомнете!
 
 • АХ се лекува цял живот. 
 • Никога не прекъсвайте лечението си сами, дори да се почувствате по-добре, преди да сте се консултирали с Вашия лекар. 
 • Знайте, че артериалната хипертония може да се контролира ефективно! 
 • Вие можете сами да контролирате кръвното си налягане, като го мерите два пъти дневно – сутрин и вечер, както и във всички случаи на неразположение. Преди самото из мерване не трябва да сте употребявали кафе или да сте пушили цигара поне в последните 30 минути. За да поддържате безопасно кръвно налягане, записвайте регистрираните резултати от измерванията в свой дневник за самоконтрол.
 • Добрият и правилен контрол на повишеното кръвно налягане ще Ви осигури нормален и качествен живот с добро самочувствие и работоспособност, здраве и дълголетие.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ С ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!