Артериална хипертония

Класификация

Начало  »  Факултети  »  Артериална хипертония  »  Класификация
Според стойностите на артериалното налягане и методичните указания на Европейското дружество по хипертония от 2013 г., на което Българската лига по хипертония е  асоцииран член.