Артериална хипертония

Диагноза

Диагностичните процедури имат за цел да установят стойностите на кръвното, да определят вторичните причини за хипертонията, да оценят цялостния сърдечносъдов риск чрез търсене на други рискови фактори, увреда на прицелни органи и съпътстващи заболявания или придружаващи клинични състояния.
 
Диагностичните процедури включват:
 • повтарящи се измервания на артериалното налягане;
 • снемане на анамнеза;
 • обективно изследване;
 • лабораторни и инструментални изследвания

Некои от лабораторните и инструменталните изследвания трябва да бъдат разглеждани като част от рутинния подход при всички хора с високо артериално налягане. Други са препоръчителни и могат да бъдат широко прилагани, а трети са показани само при данни от някои от основните изследвания или от хода на заболяването при дадения пациент.

Рутинни изследвания:
 • Кръвна захар (за предпочитане на гладно)
 • Серумен общ холестерол
 • Серумен LDL-холестерол
 • Серумен HDL-холестерол
 • Серумни триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Калий
 • Хемоглобин и хематокрит
 • Изследване на урината (с тест-лентички, допълнено от изследване на седимента)
 • ЕКГ
Препоръчителни изследвания:
 • Ехокардиография
 • Ултразвуково изследване на каротидни артерии
 • Микроалбуминурия – при диабетици
 • Количествено определяне на протеинурията (при положителен резултат с тест-лентичките)
 • Фундоскопия (при много тежка хипертония)

Разширена оценка (област на специалиста)

 • Усложнена хипертония: изследвания на мозъчната, сърдечната и бъбречната функция
 • Търсене на вторична хипертония: определяне на ренин, алдостерон, кортикостероиди, катехоламини; артериография; ехография на бъбреци и надбъбречни жлези; компютърна то мография, ядреномагнитен резонанс на мозъка.